روش سخنراني ديني

مقدمه

روشمند كردن تبليغات ديني در ابعاد مختلف آن از جمله نيازهاي امروز حوزه و روحانيت است. در اين ميان، سخنراني ديني با سابقه ديرين و تأثيرگذاري ويژه، به عنوان سنّتي ترين روش تبليغي روحانيت شيعه اهميتي ويژه دارد. با تأسيس مركز آموزشهاي تخصصي تبليغ حوزه علميه قم و اهتمام مسئولان و اساتيد گرانقدر آن، به لطف خداوند گامهاي مؤثري در راه توليد روشهاي نوين تبليغي خصوصاً در عرصه خطابه و سخنوري برداشته شده و اينك كلاسهاي روش سخنراني ديني، متفاوت از يك دهه گذشته، در سطح حوزه هاي علميه و مجموعه هاي آموزشي تبليغ برقرار مي شود.

گروه علمي مهارتهاي خطابي كه به منظور توليد روش براي سخنراني ديني در مركز آموزشهاي تخصصي تبليغ تشكيل گرديد بيش ترين نقش را در اين باره داشته و خدمات ارزشمند اساتيد دلسوز اين مجموعه، شايسته ستايش است. سرفصلهاي كتاب روش سخنراني ديني به سبك جديد در اين گروه، مورد بحث و بررسي قرار گرفته و هر يك از اعضاي آن با تغييرات مختصر به تدريس .پرداخته اند

نويسنده اين سطور كه مدتي نيز در اين گروه علمي عضويت داشته، از افكار و انديشه هاي ايشان استفاده هاي فراوان برده است. ضمن گراميداشت ياد و خاطره مبلّغ با اخلاص، متعهد و ولايتمدار، مرحوم حجت الاسلام حاج شيخ عبدالله ضابط كه يكي از پايه گذاران گروه علمي مهارتهاي خطابي بود، و تقدير و تشكر از ديگر اعضاي اين گروه، حضرات حجج اسلام آقايان عليرضا پناهيان، محمدمهدي ماندگار و مخصوصاً برادر عزيز و گرامي جناب حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا برادران، جا دارد از استاد گرانقدر، جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي نبوي، معاون محترم تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه علميه قم كه در بازبيني اين اثر اهتمام ويژه نموده و با راهنمايي خود اشكالات آن را گوشزد و در تكميل و تصحيح آن نقش فراوان داشته اند سپاسگزاري ويژه داشته باشم.

آنچه در پي مي آيد حاصل اندوخته هاي اينجانب از مباحث جلسات گروه علمي مهارتهاي خطابي، مطالب مطرح شده در كلاسهاي برخي از اساتيد، و مطالعه و پژوهش جهت مستندسازي، رفع ابهامات، توضيح و تبيين و ارائه شواهد لازم براي آنهاست.

  1. مطالبي كه در اينجا ارائه مي شود براساس فصول كتاب «روش سخنراني ديني» است كه انشاءالله به زودي منتشر خواهد شد. از آنجا كه آن كتاب به منظور تدريس در كلاسهاي درس «روش سخنراني ديني» نگارش مي يابد، به صورت دروس مجزا بوده و طبعاً برخي از درسهاي اوليه به اقتضاي كتاب و كلاس درس، شامل مباحث غير روشي؛ مثل اهميت تبليغ و سخنراني، تاريخ خطابه و... خواهد بود.
  2. براي خود آزمايي طلاب و فضلاي محترم، در پايان هر درس پرسشنامه اي ارائه شده است. همچنين جهت ايجاد روحيه پژوهش در خوانندگان گرامي و يا تمرين برخي از روشها، در پايان درسها درخواست پژوهش بيش تر و يا تمرين كرده ايم.

از همه اساتيد، مبلغان و پژوهشگران گرامي درخواست كمك داريم و اميدواريم با ارائه نظرات ارزنده خود، ما را در ادامه راهي كه در پيش گرفته ايم ياري كنند.