شعر آموزش واجبات نماز

شعر آموزش واجبات نماز

واجبات نماز

 • يازه واجب بود اندر نمازت اى پسرسعى كن در حفظ او تا كه نيابى دردسر
 • اولش باشد نيت در هر عبادت لازم استگر نباشد نيت انسان از عبادت غافل
 • دومش باشد قيام يعنى به پا ايستادن استبايدت باشى مهيا وقت تكبير گفتن است
 • سومش تكبيرة الاحرام باشد جان منبايدت آرام باشد اين زمان كلّ بدن
 • چهارمش باشد ركوع تادست بر زانو رسدمستحب است طول دادن گرندارى رنج و درد
 • پنجمش باشد سجود سر روى مهر بگذاشتن است بهترين حال نماز شيطان ز خود رنجاندن است
 • ششمين باشد قرائت حمدوسوره خواندن است مدتى درانتظار رحمت حق ماندن است
 • هفتمش ذكر است در حال ركوع و سجدههاگفتن تسبيح باشد اى پسر اين ذكرها
 • هشتمش باشد تشهد روى پابنشستن استدر تكلم با خدائى اين شهادت گفتن است
 • نهمش باشد سلام، واجب بود در هر نمازلحظهاى بردار به درگاه اله دست نياز
 • دهمش ترتيب باشد تو بدان اين رمز آندر تمام كارها ترتيب همى خواهد خدا
 • يازدهم باشد موالات پشت سر آوردن استمستحب بعد از نمازت مدتى بنشستن است
 • اين بود فهرست مطلب اى نكوگر كه تفصيلش بخواهى به رساله كن رجوع

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

معیار درآمدهاى حلال و حرام

معیار درآمدهاى حلال و حرام

در این بخش معیار درآمدهاى حلال و حرام در موضوع روش بیان احکام بیان شده است.
معیار در تعیین موضوعات احکام

معیار در تعیین موضوعات احکام

در این بخش به بیان معیار در تعیین موضوعات احکام با موضوع روش بیان احکام پرداخته شده است.
معیار پرندگان

معیار پرندگان

در این بخش معیار پرندگان در موضوع روش بیان احکام آورده شده است.
احکام غسلها

احکام غسلها

در این بخش به بیان غسل ها در موضوع روش بیان احکام پرداخته شده است.
No image

احکام روزه

در این بخش به موضوع روزه در روش بیان احکام پرداخته شده است.

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS