خطبه های نهج البلاغه

No image

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

خطبه 236 نهج البلاغه : ياد مشكلات هجرت

خطبه 236 نهج البلاغه موضوع "ياد مشكلات هجرت" را مطرح می کند.
No image

خطبه 237 نهج البلاغه : سفارش به نيكوكارى

خطبه 237 نهج البلاغه موضوع "سفارش به نيكوكارى" را بررسی می کند.
No image

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 : وصف شاميان

خطبه 238 نهج البلاغه بخش 1 موضوع "وصف شاميان" را مطرح می کند.
No image

خطبه 240 نهج البلاغه : نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان

خطبه 240 نهج البلاغه موضوع "نكوهش از موضع گيرى‏ هاى نارواى عثمان" را بررسی می کند.
No image

خطبه 241 نهج البلاغه : تشويق براى جهاد

خطبه 241 نهج البلاغه به موضوع "تشويق براى جهاد" می پردازد.

پر بازدیدترین ها

No image

خطبه 55 نهج البلاغه : توضيحاتى پيرامون جنگ صفّين

خطبه 55 نهج البلاغه به تشریح موضوع "توضيحاتى پيرامون جنگ صفّين" می پردازد.
No image

خطبه 102 نهج البلاغه بخش 2 : خبر از آينده خونين بصره و رزم مجاهدانى پيروز

خطبه 102 نهج البلاغه بخش 2 موضوع "خبر از آينده خونين بصره و رزم مجاهدانى پيروز" را مطرح می کند.
Powered by TayaCMS