نهج البلاغه، بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت(3)

نهج البلاغه، بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت(3)

نهج البلاغه، بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت(3)

دکتر رضا حق پناه
پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 موضوعات نهج البلاغه
علامه بر فصاحت و بلاغت و زیبایی لفظ، معانی ژرف و گسترده و مفاهیم والای نهج البلاغه است که به آن جاودانگی بخشیده است؛ مفاهیم و معارفی که از سرچشمه ی وحی مایه گرفته و از آبشار کلام علی (ع)، در بستر زمان بر پهن دشت زندگی انسان ها جریان یافته است. نهج البلاغه کتاب زندگی، چگونه زیستن و اندیشیدن، کتاب مکتبی حرکت کردن و ارزشی حکومت کردن، کتاب زهد، عشق، جنگ، حکمت، سیاست و چگونه استفاده کردن از نعمت های دنیا برای زندگی جاودان آخرت است.
به تعبیر شهید مطهری(قدس سره):
از امتیازات برجسته ی سخنان امیرالمومنین(ع)، که به نام نهج البلاغه امروز در دست ماست، این است که محدود به زمینه ی خاصی نیست. علی(ع)، به تعبیر خودش، تنها در یک میدان اسب نتاخته است. در میدان های گوناگون، که احیاناً بعضی با بعضی متضاد است، تکاور بیان را به جولان آورده است. نهج البلاغه شاهکار است، اما نه تنها در یک زمینه، مثلاً موعظه یا حماسه یا فرضاً عشق و غزل یا مدح و هجا و غیره، بلکه در زمینه های گوناگون، علی(علیه السلام) سخن را برای خود سخن و اظهار هنر سخنوری ایراد نکرده است؛ سخن برای او وسیله بوده نه هدف. او نمی خواسته به این وسیله یک اثر هنری و یک شاهکار ادبی از خود باقی بگذارد و بالاتر از این که سخنش کلیت دارد و محدود به زمان و مکان و افراد معینی است. مخاطب او انسان است و به همین جهت نه مرز می شناسد و نه زمان (مطهری، 1361 ،31).
همان گونه که سید رضی در مقدمه ی نهج البلاغه به ابعاد گوناگون کلام حضرت علی(علیه السلام) اشاره می کند، موضوعاتی که این کتاب حاوی آن است، چنان گسترده و متنوع است که نمی توان به سادگی آنها را برشمرد. محققان نهج البلاغه تلاش های بسیاری کرده اند تا به اندازه ای توانایی خود، موضوعات آن را استخراج و باب بندی و فصل بندی نمایند. اینک به عنوان نمونه برخی از این تلاش ها را یادآور می شویم.
1) شهید مطهری؛ در کتاب ارزشمند سیری در نهج البلاغه، با عنایت به این که مباحث و موضوعات نهج البلاغه بسیار زیاد است، می گوید: مباحث نهج البلاغه، که هر کدام شایسته ی بحث و مقایسه است به قرار ذیل است:
1) الهیات و ماوراء الطبیعه؛
2) سلوک و عبادت،
3) حکومت و عدالت؛
4) اهل بیت(علیه السلام) و خلافت؛
5) موعظه و حکمت؛
6) دنیا و دنیاپرستی؛
7) حماسه و شجاعت؛
8) ملاحم و مغیبات؛
9) دعا و مناجات؛
10) شکایت و انتقاد از مردم زمان؛
11) اصول اجتماعی؛
12) اسلام و قرآن؛
13) اخلاق و تهذیب نفس؛
14) شخصیت ها و مباحث دیگر (مطهری، 1361 ،31).
2) لبیب بیضون، پژوهش گر سوری، در کتاب تصنیف نهج البلاغه، در ابتدا کل نهج البلاغه را در ده باب دسته بندی می کند، آن گاه با تفکیک سخنان آن حضرت(علیه السلام) از یکدیگر، این ده باب را به 430 فصل ئ مبحث می رساند و هر بخش از کلام آن حضرت را در جای خود قرار می دهد. وی در مقدمه ی کتاب می نویسد:
به راستی چه دشوار است کتابی هدفمند نهج البلاغه را که در آن انبوهی از مفاهیم و معانی و دریایی از افکار وجود دارد، بتوان در ابواب و فصول و مباحثی جای داد... و من نهج البلاغه را در ده باب اساسی بدین گونه جای می دهم:
1) اصول دین(العقائد)؛
2) فروع دین (عبادات و معاملات)؛
3) امامت و پیشوایی؛
4) سیره ی امام علی بن ابی طالب(ع)؛
5) جنگ ها و حوادثی که در خلافت امام علی(علیه السلام) به وقوع پیوست؛
6) سیاست کشورداری؛
7) شؤون اجتماعی؛
8) انسان و ابعاد مختلف آن؛
9) فهرستی از اخلاقیات پسندیده و خصلت های نکوهیده.
آن گاه هر یک از این ابواب را به چند فصل و هر فصلی را به چند مبحث تقسیم کردم که تعداد این مباحث به 430 می رسد.
سپس ایشان به عنوان مثال در باب اول، اصول دین را به فصل زیر تقسیم بندی می کند:
فصل اول) توحید و شناخت خدا؛
فصل دوم) پرستش خدا؛
فصل سوم) آفرینش و آفریدگان؛
فصل چهارم) عدل الهی و تکلیف؛
فصل پنجم) قضا و قدر؛
فصل ششم) نبوت و انبیا؛
فصل هفتم) قرآن و سنت؛
فصل هشتم) اسلام و ایمان؛
فصل نهم) معاد (بیضون، 1408هـ، 9-26؛ صلواتی، 1376، 109-110).
3) کتاب الدلیل علی موضوعات نهج البلاغه؛ موضوعات آن را به هفت عنوان و مجموعاً 132 موضوع تقسیم و باب بندی کرده است:
1) الالهیات و الکائنات؛
2) النبوه؛
3) العقائد و الاحکام؛
4) الامامه و الخلافه؛
5) التاریخ؛
6) الاجتماع و السیاسه و الاقتصاد؛
7) الاخلاق.
4) اویس کریم؛ در کتاب المعجم الموضوعی لنهج البلاغه، با انتقاد از باب بندی های گذشته و ناقص دانستن آنها، مباحث نهج البلاغه را در 22 باب تقسیم نموده و هر یک چندین فصل دارد و هر فصلی دارای موضوعاتی است که مجموعاً 604 موضوع می شود. عناوین باب های آن چنین است: 1) العقل و العلم؛
2) الاسلام و الایمان و الیقین و الشرک و الشک؛
3) القرآن و السنه؛
4) اصول الدین؛
5) العبادات؛
6) التقوی و المتقین؛
7) الخوف و الرجا؛
8) التوئبه و غفران الذنوب؛
9) الدعا و الدعیه المأثوره عنه؛
10) الزهد؛
11) الموعظه و الاعتبار؛
12) الامر بالمعروف و نهی عن المنکر؛
13) الجهاد و فن الحرب و الشهاده؛
14) الحاکم الاسلامی و خصائصه؛
15) الجائب الاقتصاد فی نهج البلاغه؛
16) الجهاد الاکبر و تهذیب نفس؛
17) الاخلاق؛
18) الاسرء و الاقرباء و المرأه و تربیه الابناء و البحار؛
19) الصداقه و الاصدقاء؛
20) القضا یا التاریخیه؛
21) القضاء و الافتاء؛
22) مواضع متفرقه.
برخی معتقدند که بدون تقطیع کلمات و سخنان امام(علیه السلام) می توان موضوعات نهج البلاغه را در چند فصل تقسیم بندی نمود:
1) متقین؛
2) غاصبین؛
3) ناکثین؛
4) قاسطین؛
5) مارقین؛
6) ساکتین؛
7) عقاید؛
8) مواعظ و اخلاق؛
9) اشعار و ادعیه و مناجات؛
10) روایات فقهی و فلسفه احکام؛
11) ملاحم و مغیبات (صلواتی، 1376، 111-113).
افزون بر این ها، عده ای از پژوهش گران عرصه ی نهج البلاغه در راستای تنظیم و معرفی موضوعات آن، گام هایی برداشته اند، مانند فهارس صبحی صالح، در آخر نهج البلاغه به تصحیح وی، فرهنگ آفتاب، در ده جلد، قاموس نهج البلاغه از محمد علی شرقی.
تک نگاری های متفرق
گستردگی و تنوع مفاهیم و موضوعات نهج البلاغه موجب شده است پژوهش گران و مجذوبان عرصه ی نهج البلاغه به تک نگارهایی موضوعی در زمینه های مختلف بپردازند و به عاشقان مولا(علیه السلام) عرضه نمایند. به عنوان نمونه:
در زمینه ی اصول دین، کلام و عقاید 38 اثر مانند:
- العقائد من نهج البلاغه، محسن علی معلم؛
- اصول دین در پرتو نهج البلاغه، محمد باقر بهبودی؛
- خدا در نهج البلاغه، محمد علی گرامی؛
- حکمت الهی و نهج البلاغه، شهید محمد مفتح؛
- حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، آیت الله عبدالله جوادی آملی؛
- امامت در نهج البلاغه، محمد تقی شریعتی؛
- مهدی منتظر در نهج البلاغه، مهدی فقیه ایمانی.
در زمینه ی فروع دین، 17 کتاب از جمله:
- فروع دین در نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه؛
- راز نماز در نهج البلاغه، علی دوانی؛
- شهادت در نهج البلاغه، محمد ری شهری؛
- جنگ و جهاد در نهج البلاغه، حسین شفایی؛
در زمینه ی اخلاق 32 کتاب از جمله:
- صد درس اخلاقی از نهج البلاغه، ج1و2، سید رضا حبوباتی؛
- اخلاق در نهج البلاغه، ج 1و2و3، سید کاظم رافع؛
- تعلیم و تربیت در نهج البلاغه، عبدالمجید رهادت؛
- ماه مهر( تربیت در نهج البلاغه)، مصطفی دلشاد تهرانی؛
- اخلاق نظامی از دیدگاه نهج البلاغه.
درباره ی امور اجتماعی، 41 کتاب مانند:
- خط و فرهنگ اسلامی در نهج البلاغه، عبدالمجید معادی خواه؛
- رمز تداوم انقلاب در نهج البلاغه، محمدی ری شهری؛
- نظارت مردمی در نهج البلاغه، دفتر نشر امام هادی؛
-آثار اخلاقی فرد در دیدگاه نهج البلاغه، محمد مرتضایی؛
- آیین زمامداری در نهج البلاغه، آیت الله فاضل لنکرانی؛
- آیین کشورداری در نهج البلاغه، محمد دشتی.
در امور سیاسی 11 کتاب، مانند:
- خوارج از دیدگاه نهج البلاغه، حسین نوری؛
- درس هایی سیاسی از نهج البلاغه، محمد تقی رهبر؛
- نظرات سیاسی در نهج البلاغه، محمد حسین مشایخ فریدنی؛
- تفکر سیاسی و دفاعی بسیج با نگرشی در نهج البلاغه، اسماعیل منصوری لاریجانی.
درباره ی قرآن 9 کتاب از جمله:
- رابطه ی نهج البلاغه با قرآن مجید، سید جواد مصطفوی؛
- سیمای قرآن در نهج البلاغه، علی کریمی جهرمی؛
- آیات قرآن در نهج البلاغه، محمدی ری شهری؛
- قرآن در نهج البلاغه، آیت الله جوادی آملی؛
- قرآن در آیینه ی نهج البلاغه، استاد مصباح یزدی.
در زمینه ی ادبیات و نهج البلاغه، پنج اثر؛ در زمینه ی تاریخ و نهج البلاغه، پنج کتاب و در خصوص انسان در نهج البلاغه، چهار مقاله.
مقاله ها و سخنرانی ها پیرامون نهج البلاغه 25 اثر، از جمله درس هایی از نهج البلاغه، آیت الله سید علی خامنه ای (علیقلی، 279-33).
منبع: نشریه اندیشه حوزه، شماره 85.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

آفرينش اهل بيت (ع) در نهج البلاغه

يكى از پژوهش گران سنّى، نيكو و دادگرانه سخن گفته، آن جا كه گويد:هر كس يكى از اصحاب پيامبر را بر ديگر اصحاب برترى دهد، منظور او به يقين برترى دادن بر على نيست؛ زيرا على از اهل بيت پيامبر است.پس برترين آفريدگان بعد از حضرت محمّد صلى اللّه عليه و آله خاندان او هستند، و اين، همان واقعيّت و حقيقت است؛ زيرا آنان مانند پيامبر بر تمامى پيامبران الاهى برترى جستند و آنان مهتر آفريدگان در آفرينش، اخلاق و كمالات هستند.
 نگاهی به مسأله حساس امامت در نهج البلاغه

نگاهی به مسأله حساس امامت در نهج البلاغه

احتمالا بتوان از این سخن دردمندانه این نکته را به دست آورد که اهمیت امامت فقط در مدیریت جامعه نیست بلکه در مقام فهم دین نیز بسیار حائز اهمیت است که البته طبق دلایل بسیار متقن ائمه اهل بیت (علیهم السلام) از علمی خدایی بهره مند هستند کما اینکه این مساله را می توان از این سخن حضرت نیز به دست آورد ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلیهم بامر الله فیه سزاوارترین مردم به امر حکمرانی تواناترین آنها در این امر و عالمترین آنها به دستور خداوند در مورد حکمرانی است.
 امامت از ديدگاه نهج البلاغه

امامت از ديدگاه نهج البلاغه

اختلاف مذهبي بين مسلمين سه ريشه اصلي دارد. نخستين اختلاف بر سر جانشيني پيامبر اسلام، مسلمانان را به دو دسته شيعه و سني تقسيم کرد.دومين اختلاف مسلمين در اصول دين و مسائل اعتقادي است که سبب پيدايش مکاتب مختلف کلامي گرديد که مهمترين آن ها اشاعره، معتزله، مرجئه و شيعه است. سومين اختلاف در احکام و فروغ دين است که در نتيجه آن مذاهب مختلف فقهي مانند شافعي، حنبلي، مالکي، حنفي و جعفري پديدار شد.
 رهبرى صالح از ديدگاه نهج البلاغه

رهبرى صالح از ديدگاه نهج البلاغه

از موضوعات اساسى و مباحث حياتى نهج البلاغه - كه جملگى از مسائل اساسى جامعه انسانى محسوب مى گردد - مساله امامت و رهبرى است . على (ع) در سخنان و رهنمودهاى ارزنده خويش در نهج البلاغه به بيان ابعاد مختلف اين مساله پرداخته اند:اولا: ضرورت آن را در اجتماع بشرى مطرح فرموده اند؛ثانيا: در ارتباط با همين لزوم و ضرورت رهبرى، به امامت و پيشوايى صالح و حق، و نيز به رهبرى ناشايسته و ناحق پرداخته اند.
 امامت به مفهوم حجت در نهج البلاغه

امامت به مفهوم حجت در نهج البلاغه

اين جمله ها هر چند نامى ولو به طور اشاره از اهل بيت برده نشده است، اما با توجه به جمله هاى مشابهى که در نهج البلاغه درباره اهل بيت آمده است، يقين پيدا مى شود که مقصود، ائمه اهل بيت مى باشند. از مجموع آنچه در اين گفتار از نهج البلاغه نقل کرديم معلوم شد که در نهج البلاغه علاوه بر مساله خلافت و زعامت امور مسلمين در مسائل سياسى، مساله امامت به مفهوم خاصى که شيعه تحت عنوان " حجت " قائل است عنوان شده و به نحو بليغ و رسائى بيان شده است.

پر بازدیدترین ها

 نهج البلاغه بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت ʂ)

نهج البلاغه بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت (2)

هر یک از این دو امتیاز به تنهایی کافی است که به کلمات علی (ع) ارزش فراوان بدهد، ولی توأم شدن این دو با یکدیگر، یعنی این که سخنی در مسیرها و میدان های مختلف و احیاناً متضاد رفته و در عین حال کمال فصاحت و بلاغت را در همه ی آنها حفظ کرده باشد، سخن علی(ع) را قریب به حد اعجاز قرار داده است و به همین جهت سخن علی (ع) در حد وسط کلام مخلوق و کلام خالق قرار گرفته است
 اهل بیت علیهم السلام در نهج البلاغه

اهل بیت علیهم السلام در نهج البلاغه

نهج البلاغه فرهنگ نامه ای است بی مانند که متونش با یک دیگر همگون و همخوان اندو این مساله نشان از جریانات علمی، دانش های دینی و دنیایی این کتاب بزرگ دارد. مهم تر آن که چهره حقیقی، جایگاه و منزلت اهل بیت علیهم السلام را آن گونه که خدا و رسول خواسته است، می نمایاند و با بیش از ده ها عبارت، با صراحت و دلالتی روشن، موقعیت تاریخی امت و نقش آنان را در آینده نشان می دهد.
 نهج البلاغه، بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت ʁ)

نهج البلاغه، بزرگ ترین سند ماندگاری امامت و ولایت (1)

نهج البلاغه، مشهورترین و ماندگارترین اثر سید رضی(قدس سره) است، که آن را در سال 400 هجری قمری، شش سال پیش از وفات خود با استفاده از دانش وسیع و ذوق سرشار و گزینش نیکوی ادبی، از میان خطبه ها، نامه ها، وصیت نامه ها و کلمات کوتاه حکمت آمیز امیرالمؤمنین(علیه السلام) گردآوری نموده است.
 امام شناسی در نهج البلاغه

امام شناسی در نهج البلاغه

از آن جمله امیرمؤمنان در خطبه ای می فرماید: «بدانیدآن کس ازما (حضرت مهدی علیه السلام ) که فتنه های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر درآن گام می نهد و بر همان سیره و روش پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام رفتار می کند تا گره ها را بگشاید. بردگان و ملت های اسیر را آزاد می سازد، جمعیت های گمراه و ستمگر را می پراکند و حق جویان پراکنده را متحد می سازد.
 دیدگاه نهج البلاغه درباره «حکومت و حکومت داری و رهبری »

دیدگاه نهج البلاغه درباره «حکومت و حکومت داری و رهبری »

کتاب شریف نهج البلاغه با 239 خطبه، 79 نامه و 472 حکمت و موعظه پس از قرآن مجید و در کنار احادیث شریف، کتاب دنیا و آخرت است؛ کتابی است که به شؤونات مختلف دنیوی و اخروی انسانها از جمله مبحث: «حکومت اسلامی، آیین زمامداری، رهبری، و ویژگی های حاکم اسلامی » نیک پرداخته است که امید است مجموعه مقالات این شماره برای علاقه مندان به این مبحث مهم، قابل توجه و سودمند باشد .
Powered by TayaCMS