موضوع کلی: اخلاقی

موضوع عام:عیادت

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - عیادت- دعا- دعا برای شفای بیمار- دعای پیامبر در حق علی علیه السلام .

بهبودی علی علیه السلام در اثر دعای پیامبر(ص) در حق او

على علیه السلام مى فرمايد روزى مريض شده بودم كه رسول خدا به ديدنم آمد. من در بستر بودم كه آن حضرت كنارم نشست و جامه اى از خود را بر رويم كشيد ولى چون شدت بيمارى مرا ديد برخاست و به مسجد رفت و در آنجا لحظاتى را به دعا و نماز پرداخت. سپس نزد من بازگشت و جامه ام را پس زد و فرمود: على برخيز كه بهبودى خود را بازيافتى. من از بستر برخاستم در حالى كه هيچ دردى احساس نمى كردم. آنگاه فرمود: من هيچ گاه از خداوند درخواستى نكردم مگر آنكه بر آورده كرده و هر گاه چيزى براى خود خواستم براى تو نيز طلب كردم [1]