موضوع کلی:اخلاق

موضوع عام: طمأنینه

نمایه ها: علی علیه السلام - آداب نماز- طمأنینه در نماز.

علی علیه السلام و نهیش از تند نماز خواندن و عدم طمانینه در نماز

در روايات بر رعايت آداب نماز و انجام درست و صحيح آن سفارشات متعددى شده است ، از جمله اينكه روزى حضرت على بن ابيطالب (عليه السلام ) شخصى را در حال نماز خواندن ديدن ، كه با سرعت و تند نماز خود را مى خواند. پس از نماز حضرت به او فرمود: چه مدت است كه چنين نماز مى خوانى ؟

آن مرد عرض كرد: از فلان وقت.

حضرت فرمود: مثل تو نزد خداوند مثل كلاغ است كه دانه را نوك مى زند، بدان اگر تو در اين حال بميرى ، بر غير دين پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مرده اى. فقال : مثلك عند الله كمثل الغراب اذا ما نقره لومت ؛ مت على غير ملة ابى القاسم صلى الله عليه و آله و سلم

[1]