موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - عبادت علی علیه السلام - ذوالثفنات.

چه کسی برعبادت امام علی علیه السلام توانایی دارد؟

از كنيز حضرت على (عليه السلام ) پرسيدند كه نماز على (عليه السلام ) در ماه رمضان چگونه بود؟ او گفت : نماز در رمضان و شوال نزد على (عليه السلام ) يكسان بود او تمام شب ها را به عبادت خداوند احياى مى داشت ، حضرت على بن الحسين (عليه السلام ) را با آن كثرت عبادت و نماز كه او را ذوالثفنات [1] مى گفتند، مى فرمود: من يقدر على عبادة على بن ابيطالب (عليه السلام )؛ يعنى چه كسى توانايى دارد بر عبادت على بن ابيطالب (عليه السلام ) و چه كسى قدرت دارد كه مثل على (عليه السلام ) خدا را عبادت كند. [2]