موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - نام گذاری فرزند- حسن علیه السلام - وجه تسمیه نام حسن علیه السلام .

انفاق علی عليه السلام در راه خدا

نام گذارى امام حسن علیه السلام توسط خداوند متعال

وقتى كه حضرت فاطمه علیها السلام امام حسن علیه السلام را به دنيا آورد، به حضرت على علیه السلام فرمود: نام او را انتخاب كن. اميرمؤمنان علیه السلام فرمود: من بر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم سبقت نمى گيرم. سپس او را نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بردند. پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را بوسيد و فرمود: چه نامى برايش انتخاب كرديد؟ حضرت على (عليه السلام) جواب داد قبل از شما نامى انتخاب نكرديم. پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من هم بر خداى خويش سبقت نمى گيرم جبرئيل از طرف خدا نازل شد و پيام تبريك خداوند را به پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم رساند و عرض كرد: خداوند عز و جل امر مى كند كه چون نسبت على علیه السلام به شما مانند نسبت هارون به موسى است او را به نام فرزند هارون نام بگذار. پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: نام او چه بود؟ جبرئيل جواب داد: شبر، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: زبان من عربى است. جبرئيل عرض كرد: معادل آن در زبان عربى «حسن» است [1]