موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: علی علیه السلام -فضائل علی علیه السلام - علم علی علیه السلام - آصف بن برخیا- اسم اعظم.

غش علی علیه السلام در حال عبادت از خوف خدا

ابودردا مى گويد: روزى در يكى از نخلستان هاى اطراف مدينه جسد على علیه السلام را ديدم كه مانند چوب خشك بر زمين افتاده است. او به خيال اين كه حضرت على علیه السلام از دنيا رفته است براى خبر دادن واقعه به خانه آن حضرت آمد و به حضرت فاطمه زهرا علیه السلام درگذشت همسرش را تسليت گفت. فاطمه زهرا علیه السلام فرمود: پسر عموى من نمرده است. بلكه در حال عبادت از خوف خدا غش كرده است و اين حال براى او بسيار اتفاق مى افتد [1] .