موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام: سیره امام حسن علیه السلام

کلید واژه ها: علی علیه السلام - فاطمه علیها السلام -حسن علیه السلام - سخنرانی حسن علیه السلام - کودکی حسن علیه السلام .

سخنرانی امام حسن علیه السلام در کودکی

امام حسن علیه السلام در دوران هفت سالگى، به مسجد مى رفت و پاى منبر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مى نشست و آنچه در مورد وحى از آن حضرت مى شنيد به منزل باز مى گشت و براى مادرش فاطمه زهرا علیها السلام نقل مى كرد. (به اين ترتيب كه همچون يك خطيب روى متكائى مى نشست و سخنرانى مى نمود و در ضمن سخنرانى آنچه از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرا گرفته بود بيان مى كرد.) حضرت على علیه السلام هر گاه وارد منزل مى شد و با فاطمه زهرا علیها السلام سخن مى گفت در مى يافت كه فاطمه علیها السلام از آنچه آيات قرآن نازل شده اطلاع دارد. از او پرسيد با اينكه شما در منزل هستيد چگونه به آنچه كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم در مسجد بيان كرده آگاه هستى؟! فاطمه زهرا عليهاالسلام جريان را به عرض رساند كه اين آگاهى از ناحيه فرزندت حسن علیه السلام به من انتقال مى يابد. روزى على علیه السلام در منزل مخفى شد، حسن علیه السلام كه در مسجد، وحى الهى را شنيده بود، وارد منزل شد و طبق معمول بر متكا نشست تا به سخنرانى بپردازد، ولى لكنت زبان پيدا كرد. حضرت زهرا علیها السلام تعجب کرد! حسن علیه السلام به مادر عرض كرد: تعجب مكن، چرا كه شخص بزرگى، سخن مرا مى شنود و استماع او مرا از بيان مطلب باز داشته است. در اين هنگام على علیه السلام از مخفيگاه خارج شد و فرزندش، حسن علیه السلام را بوسيد [1]