موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - عبادت علی علیه السلام - نماز اول وقت.

اهمیت دادن امام علی علیه السلام به نماز اول وقت حتی در زمان جنگ

در يكى از جنگها تعدادى از سپاهيان على (عليه السلام ) را به اسارت گرفتند به حضرت عرض كردند: يا على (عليه السلام ) اجازه بدهيد ما از بيت المال بودجه اى در اختيار بگيريم تا اين اسراء را آزاد كنيم .

حضرت فرمود: آزاد كردن اسير كار خوب است و خود ادامه مبارزه است . اما اگر مى خواهيد اسير آزاد كنيد بررسى كنيد ببينيد اينها زخمى شده اند يا نه ، كسى كه با حادثه اى كوچك فورا دست هاى خود را بلند كرده و تسليم مى شود و زخمى نشده او شهامتى ندارد.

اما آنهايى كه زخمى هستند و اسير شده اند اگر زخم در جلوى بدن آنها است آنها را آزاد كنيد. معلوم مى شود تا آخرين لحظه مقاومت كرده اند و بعد اسير شده اند.

اما آنهايى كه زخمى شده اند و زخمشان در پشت بدنشان است معلوم مى شود صحنه جنگ را ترك كرده و فرار كرده اند و به همين جهت از پشت سر به آنها تير رسيده است آنها را دستگير كرده اند نه اسير. [1]