موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه: پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - سیره علی علیه السلام - عباس بن عبدالمطلب- بیان حقیقت.

بیان حقیقت و مبارزه با خرافه گری علی علیه السلام

روزى شيبه و عباس هر كدام بر ديگرى افتخار مى كردند و در اين باره مشغول سخن بودند كه على علیه السلام از كنار آنان گذشت و پرسيد: به چه چيزى افتخار مى كنيد؟ عباس گفت: امتيازى به من داده شده كه احدى ندارد و آن مسئله آب دادن به حجاج خدا است. شيبه گفت: من تعمير كننده مسجدالحرام و كليد دار كعبه هستم. على علیه السلام گفت: با اين كه از شما حيا مى كنم بايد بگويم كه من داراى افتخارى هستم كه شما نداريد. آن ها پرسيدند كدام افتخار؟ حضرت فرمود: من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان به خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آورديد. عباس خشمگين شد و برخاست و به سراغ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آمد و گفت: آيا نمى بينى على چگونه با من سخن مى گويد؟ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: على را صدا كنيد. على علیه السلام هنگامى كه به خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آمد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: چرا اين گونه با عمويت عباس سخن گفتى؟ على علیه السلام عرض كرد: اى رسول خدا، اگر من او را ناراحت ساختم بيان حقيقتى بوده، در برابر گفتار حق هر كس مى خواهد ناراحت شود و هر كس مى خواهد خشنود گردد [1]