موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - عبادت علی علیه السلام - زهد علی علیه السلام - علی علیه السلام + سه طلاقه کردن دنیا- دنیا.

توصيف عبادت امام علی علیه السلام توسط ضرار برای معاویه

ضرار وقتى در مجلس معاويه حاضر شد براى معاويه از عبادت على (عليه السلام ) گفت : اگر او را مى ديد وقتى كه در محراب عبادتش ‍ ايستاده بود در حالى كه شب ، پرده سياه خود را فرو افكنده بود و ستارگان پايين آمده بودند (يعنى ديروقت و در تاريكترين موقع شب ) و او محاسن خود را به دست گرفته و همچون مار گزيده به خود مى پيچيد و مانند مصيبت زده ، اندوهمند مى گريست ، و مى گفت : اى دنيا آيا در پى من افتاده و آرزومند من شده اى ! هيهات ، مرا به تو نيازى نيست ، ترا سه طلاقه كرده ام كه هرگز به تو رجوع نخواهم كرد.

سپس مى فرمود: آه ، آه ، از دورى سفر آخرت و كمى توشه و سخنى راه .

ضرار مى گويد: معاويه از حرفهاى من گريه كرد و گفت : اى ضرار كافى است به خدا سوگند على (عليه السلام ) چنين بود، خدا ابوالحسن (عليه السلام ) را رحمت كند [1] .