موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - عبادت علی علیه السلام - نماز- حضور قلب- جنگ احد.

حضور قلب علی علیه السلام در نماز باعث عدم احساس درد خارج کردن تیر از پایش

جنگ احد (كه بنام كوهى است) درنزديكی مدينه، در سال سوم هجرى روى داد و هفتاد تن از مسلمانان نيز در آن به شهادت رسيدند. اين جنگ بنابر ضبط مورخين روز شنبه هفتم شوال رخ داد. در اين جنگ تيرى بر پاى حضرت امير على علیه السلام خورد[1] . بعد از جنگ هر چه مى كردند به علت ناراحتى شديد امام نمى توانستند تير را از پاى حضرت خارج نمايند تا اينكه منتظر شدند حضرت وارد نماز شود. در حين اقامه نماز تير را از پاى حضرت خارج كردند بعد از نماز حضرت ديد درد زخم كم تر شده است و محل نماز خون آلوده شده است. متوجه شد كه تير را از پاى او خارج کرده اند. سپس حضرت فرمود: بخالق الاكبر من متوجه خارج شدن تير نشدم [2]