موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: علی علیه السلام - سیره علی علیه السلام - حسن علیه السلام - فضائل حسن علیه السلام - محمد حنفیه- تربیت فرزند.

علی علیه السلام و جلوگیری از سرافکندگی فرزندش محمد حنفیه

در جنگ جمل حضرت على (عليه السلام ) فرزندش محمد حنفيه را طلبيد و نيزه ى خود را به او داد و فرمود: با اين نيزه به سپاه دشمن حمله كن!

محمد حنفيه نيزه را گرفت و به دشمن حمله كرد، گروهى ازسپاه دشمن جلوى او را گرفتند، لذا او نتوانست پيش روى كند، به عقب برگشت و به خدمت پدر رسيد. در اين هنگام امام حسن (عليه السلام ) نيزه را گرفت و به سوى دشمن شتافت پس از مدتى با نيزه اى خون آلود نزد پدر آمد. هنگامى كه محمد حنفيه آن شجاعت را از امام حسن (عليه السلام ) مشاهده كرد براثر احساس شكست خود؛ سرخ رو و سرافكنده شد.

حضرت على (عليه السلام ) به او فرمود:

ناراحت نباش ! او پسر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و تو پسر على (عليه السلام ) هستى [1] .