موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - سیره مدیریتی علی علیه السلام - علی علیه السلام + بیت المال- بیت المال.

حساسیت علی علیه السلام در تقسیم بیت المال

پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم على علیه السلام را به فرماندهى لشكرى به يمن فرستاد. هنگام بازگشت على علیه السلام براى ملاقات پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم عزم مكه كرد. در نزديكى هاى مكه فردى را به جاى خويش به سرپرستى لشكر اسلام گذاشت و خود براى گزارش ‍ سفر زودتر به سوى رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم شتافت. آن شخص لباس هاى حله را كه على علیه السلام همراه آورده بود در بين لشكريان تقسيم كرد تا با لباس هاى نو وارد مكه بشوند. وقتى على علیه السلام برگشت و اين منظره را ديد به اين عمل اعتراض كرد و فرمود: آن ها نبايستى قبل از آن كه از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم كسب تكليف كنند درباره اشياء و غنائم كه از آن بيت المال بود تصرفى كنند. از اين رو على علیه السلام دستور داد تا حله ها را از تن خود بيرون كنند و آن ها را تحويل دهند تا پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم خودشان درباره آن ها تصميم بگيرد. لشكريان على علیه السلام از اين دستور امام ناراحت شدند لذا وقتى به حضور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم رسيدند فورا از خشونت امام على علیه السلام در مورد حله ها شكايت كردند.

پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مردم از على علیه السلام شكوه نكنيد بخدا سوگند او در راه خدا شديدتر از اين است كه كسى درباره وى شكايت كنید [1]