موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - سوره توحید- سوره توحید + علی علیه السلام .

مقام و منزلت علی علیه السلام از نظر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم به برخى از كسانى كه در لشكر اسلام به همراهى على علیه السلام به جنگ ذات السلاسل رفته بودند فرمود: امير و فرمانده خود(يعنى على علیه السلام ) را چگونه ديديد؟ عرض كردند: چيزى غير از خوبى از او نديديم، جز آنكه در تمام نمازها كه ما پشت سر او مى خوانديم سوره (قل هو الله احد) را مى خواند. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من اين مطلب را از او خواهم پرسيد. چون على علیه السلام به نزد پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمد آن حضرت به او فرمود: يا على چرا در تمام نمازهايى كه با ايشان خواندى جز سوره اخلاص سوره ديگرى نخواندى؟ عرض كرد اى رسول خدا، اين سوره را دوست دارم. پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: براستى كه خدا نيز تو را دوست دارد چنانچه تو سوره توحيد را دوست دارى. سپس فرمود: اى على اگر نمى ترسيدم از اينكه گروه هايى از مسلمانان درباره تو بگويند آنچه را كه نصارى (مسيحيان) درباره عيسى بن مريم گفتند (اين كه او را خدا يا پسر خدا خواندند) امروز سخنى درباره تو مى گفتم كه به هيچ گروهى از مردم نمی گذشتی جز آنكه خاك زير پايت را (براى تبرك و تيمن) بردارند [1] .