موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی عليه السلام - فضائل علی عليه السلام - سیره مدیریتی علی علیه السلام - خالدبن وليد- تبلیغ.

علی عليه السلام و پرداخت دیه به ناحق کشته شدگان توسط خالدبن وليد

على عليه السلام مى فرمايد: پس از فتح مكه رسول اكرم صلی الله علیه وآله وسلم عده اى را به اطراف مكه فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت كنند ولى به آن ها فرمان جنگ نداد. از جمله كسانى كه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرستاد خالدبن وليد بود كه وى را براى تبليغ اسلام به ميان قبيله بنى جذيمه فرستاد. خالد به منظور انتقام جويى و تسويه حساب شخصى خود از اين قبيله كه در جاهليت گذشته خونى از اقوام او ريخته بودند اقدام به كشتار عده اى از آن ها کرد و گروهى ديگر از آن ها را اسير و اموالشان را به يغماء برد. رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم كه از رفتار او با خبر شد به مسجد رفت و روی منبر نشست و سه بار گفت: پروردگارا! من از آنچه كه خالد مرتكب شده بيزارم و از كار او متنفرم. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم از من خواست تا به منظور جبران زيان هايى كه به آن قبيله رسيده بود و پرداخت ديه كسانى كه به ناحق كشته شده بودند به آنجا رفته و جبران آن ضايعات را بنمايم. على عليه السلام مى فرمايد: در آنجا من غرامت و ديه آسيب ديدگان را پرداخت كردم و به ايشان گفتم: شما را به خدا سوگند اگر در ميان شما كسى هست كه حقى از او ضايع شده بگويد، تا پرداخت كنم. عده اى برخاستند و گفتند: حال كه چنين است و تو ما را به خدا سوگند دادى بايد بگوييم كه تعدادى زانوبند شتر و ظرف مخصوص سگ نيز از ما در اين حادثه مفقود شده است. على عليه السلام مى فرمايد: من آن ها را نيز حساب كردم و وجه آن ها را دادم. سپس ديدم هنوز مبالغى از پولى كه با خود آورده بودم باقى است، به مردم گفتم: اين پول ها را نيز به شما مى بخشم تا برائت ذمه كامل رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم حاصل شده باشد. على عليه السلام مى فرمايد: پس از اتمام كار نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آمدم و نحوه عملكرد خود را به عرض ايشان رساندم. حضرت فرمود: يا على عليه السلام به خدا سوگند اگر به جاى اين كار شتران سرخ مو برايم هديه مى آوردند اين قدر خوشحال نمى شدم [1]