آداب نزدیکی از نظر اسلام

آداب نزدیکی از نظر اسلام

آداب نزدیکی از نظر اسلام

کارهایی که نباید انجام داد و بسیار نهی شده است

سخن گفتن غیر از ذکر خدا : فرزندلال میشود.

خضاب کردن مرد : فرزند مخنث میشود.

آمیزش با همسر خود اما با شهوت زنی دیگر : فرزند دیوانه میشود.

آمیزش در حضور کودکی که صحنه را میبیند یا صدا و نفس آنها را میشنود.

رو یا پشت به قبله بودن : لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد.

در بین راه و در داخل کشتی یا در حرکت بودن : لعنت خدا و ملائکه را در پی دارد.

عریان کامل بودن.

بعد از احتلام و قبل از وضو یا غسل کردن : فرزند دیوانه میشود.

به همراه داشتن انگشتری که در آن ذکر خدا یا چیزی از قرآن باشد.

ایستاده نزدیکی کردن : فرزند در خواب بول میکند.

بی وضو بودن زن باردار هنگام جماع : فرزند خسیس و کوردل میشود.

نزدیکی در پشت بام : فرزند ریاکار و بدعتگذار و منافق میشود.

نزدیکی در زیر درخت میوه دار : فرزند جلاد یا سرکرده ظلم خواهد شد.

نزدیکی در مقابل تابش مستقیم خورشید و نور : فرزند فقیر خواهد بود تا زمانیکه بمیرد.

بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب یعنی هنگامیکه آفتاب طلوع میکند و زرد باشد:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

روز خسوف یا خورشیدگرفتگی:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

شب کسوف یا ماه گرفتگی:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

با شکم پر و سنگین:باعث انواع بیماریها میشود-فرزند ضعیف و کمهوش میشود.

درحالت حیض:فرزند دشمن اهل بیت میشود-باعث سرطان و جذام میشود.

بعد از ظهر : فرزند لوچ و دوبین و احول خواهد شد.شیطان از فرد دوبین خوشنود میشود.

در روزی که باد سیاه و سرخ و زرد بوزد: چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

بین اذان و اقامه : فرزند حریص به خونریزی میشود.

هنگام زلزله:چیزی را که دوست دارند در آن فرزند نخواهند دید.

شب عید فطر : فرزند کثیرالشر میشود.

اول ماه(غیراز رمضان) و وسط ماه و دو روز مانده به آخر ماه:

شیطان در نطفه شرکت میکند-جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند میرسد-فرزند یاور ستمکاران خواهد شد و گروه مردمان را به هلاکت میرساند-دچار صرع و غش میشود.

اول بهار و اول پاییز:شیطان در نطفه شرکت میکند-جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند میرسد-فرزند یاور ستمکاران خواهد شد و گروه مردمان را به هلاکت میرساند-دچار صرع و غش میشود- زیرا ماه و خورشید در یک امتداد قرار دارند و شدت جذر و مد به حد اکثر میرسد زیرا فاصله زمین با خورشید کمتر میشود و تاثیرات اشعه کیهانی بسیار زیاد است.

شب عید قربان : فرزند چهار یا شش انگشتی میشود.

شب نیمه شعبان : فرزند شوم و آبله رو و زشت رو و زشت مو میشود و در صورتش نشان سیاهی خواهد بود.

ساعات اولیه شب : فرزند ساحر میشودو دنیا را بر آخرت برمیگزیند-فرزند ضعیف و کمهوش میشود.

با شکم پر و سنگین

در حالت حیض : فرزند دشمن اهل بیت میشود.

در شبی که عزم سفر داری و در راه سفر و تا سه شبانه روز از آغاز سفر : فرزند مالش را به ناحق صرف میکند-احول و دوبین و چپ چشم خواهد شد.شیطان از فرد دوبین خوشنود میشود-فرزند ضعیف و کمهوش میشود.

در کنار جاده عمومی بودن

یک دستمال مشترک داشتن : بین زن و شوهر دعوا و جدایی میافتد.

شب چهار شنبه

کارهایی که باید انجام شود:

-نام خدا بردن

- وضو داشتن

- ملاعبه کردن

 -درنگ کردن

- مکان پوشیده

-دستمال ها جداگانه داشته باشد

شب اول ماه رمضان

اول زمستان و اول تابستان:در اول زمستان و اول تابستان ماه و خورشید در یک امتداد قرار ندارند و شدت جذر و مد به حد اقل میرسد زیرا فاصله زمین با خورشید بیشتر میشود و تاثیرات اشعه کیهانی بسیار کم است.

شب دوشنبه : فرزند حافظ قرآن و راضی به آنچه خداوند برایش مقدر کرده میشود.

شب سه شنبه : فرزد بعد از سعادت اسلام شهادت روزی اش میشود. خداوند او را با مشرکین عذاب نمیکند. دهانش خوشبو و دلش رحیم و جوانمرد خواهد بود . زبانش از دروغ و غیبت و تهمت پاک میماند.

شب پنج شنبه : فرزند حاکمی از حکما و یا عالمی از علما خواهد بود.

روز پنج شنبه هنگام زوال و رفتن خورشید از وسط آسمان : شیطان به فرزند نزدیک نمیشود تا پیر شود و سلامتی دین و دنیا روزی او میشود و پر فهم خواهدبود.

شب جمعه : فرزند خطیب و سخنگو میشود.

شب جمعه بعد از نماز عشا : امید است که فرزند شبیه والدین باشد.

روز جمعه پس از عصر : فرزند از دانایان مشهور خواهد شد.

هنگامیکه ماه در برج حمل(فروردین) و دلو(بهمن) و مخصوصا برج ثور(اردیبهشت) باشد.

نیمه اول ماه بهتر از نیمه دوم آن است:در نیمه اول رطوبت و مایعات بدن بیشتر میشود-نشاط های دماغی رو به افزایش است-شکوفه ای که در شب مهتاب بشکفد میوه اش پایدارتر است

 احادیثی پیرامون این موضوع:

امام رضا(ع) در زمانی که هنوز علم طب داخل جرگه ی علوم نشده بود،نکاتی در مورد همبستر شدن و وظایف زن و مرد را در طی تعلیمات خود بیان فرموده وبا صراحت شهامت آمیز مامون خلیفه را به طور مستقیم و سایر مردان را به طور غیر مستقیم به حساسترین وظیفه ی زندگیشان توجه داه است.امام(ع) فیزیولوژی جنسی را با آن جملات موجز و در عین حال از حیث لفظ و معنا،کامل بیان میکند و از اهمیت تحریک زن در ایفای وظیفه ی زنا شویی بیان میکند.امام(ع) برای عمل جماع که حتی در عصر فعلی خودمان هنوز بسیاری از انسانها آن را جز اطفای هیجان شهوت ،عنوان دیگری نمیشناسند، با عالی ترین عناوین و شرطها و مقدمات و مقتضیات طبی و بهداشتی بیان میکنند. در میان فصلها بهترین فصول ،در میان ساعات شب بهترین ساعات و در مورد کیفیت مزاجی آدمی ،صالح ترین کیفیت ها را شرط انجام این کار بس بزرگ میدانند.

حضرت علی (ع) میفرمایند: به زنی که در حال قاعدگی است نزدیک نشوید و با زنان پاک همبستر شوید.وپس از انجام عمل یکباره برنخیزید.بلکه به سوی راست خود بغلتید و مدتی در این حالت بمانید.بعد برخیزید و ادرار کنید.ادرار کردن باعث میشود موادی که در مجاری رسوب کرده و موجب تولید سنگ مجرا میشود از بین برود.وبه شما آرامش میدهد.بعد به حمام بروید وفریضه ی غسل را به جا آورید وبعد هم اندکی مومیایی را در شربت عسل حل کرده و بنوشید و یا اینکه از عسل صاف استفاده کنید.عسل و مومیایی قوای از دست رفته ی شما را باز میگرداند و از نو به شما فعالیت و نشاط خواهد بخشید.

حضرت علی (ع) میفرمایند:عمل جماع در ساعتهای اول شب در هر فصلی که باشد خوب نیست.بهتر آن است که وظیفه ی همبستری ذر ساعتهای آخر شب یا صبح انجام شود.زیرا در اول شب معده سنگین بوده و رگها مشغول سوخت وساز هستند در چنین شرایطی نزدیکی با زن سبب تولید بیماریهایی مثل قلنج-لقوه-فلج-نقرس-سنگ مثانه-ضعف چشم و ... خواهد شد.پس بهترین وقت برای جماع آخر شب بوده که معده سبک،مزاج آرام ،رگها نرم و طبیعت آماده می باشد.

حضرت علی (ع) میفرمایند: تا با زن همخوابه ات بازی نکرده ای و او را به هیجان نیاورده ای اقدام به جماع نکن.پستانهایش را به آرامی فشار بده تا شهوتش تحریک شود.ودر آن هنگام که زن ترغیب شد، وآثار میل شدید در چشمانش ظاهر شد ، به جماع بپرداز. در این صورت است که هر دو از جماع و نزدیکی کردن لذت خواهید برد و شهوت هر دو اقتاع خواهد شد.

حضرت علی (ع) میفرمایند: جماع در وقت سحرگاهان برای تولد طفل امیدوارکننده تر،وبرای حفظ سلامتی بدن صالح تر است.از طرفی کودکی که از این نزدیکی به وجود آید،هوشمندتر از کودکان دیگر خواهد بود.

حضرت علی (ع) میفرمایند: مواضع نجومی در عمل جماع بی اثر نیست.در شبهایی که ماه در برج حمل یا دلو قرار دارد،نزدیکی با زنان بهتر است.بهتر از این دو برج، برج ثور است که آنرا( شرف قمر) مینامند.

امام رضا(ع) میفرمایند: پیش از انجام عمل مقاربت، با پستانها و محلهای شهوت انگیز زن بازی کنید و بگذارید آب دراو جمع شود و مزاجش برای قبول نطفه آماده و مستعد شود.واین آمادگی در تکوین کامل نطفه دخالت تام دارد.

کتاب حلیه المتقین - علامه محمد باقر مجلسی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS