فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم به دو سند معتبر

ششم

هفتم

هشتم

نهم و نیز از آن حضرت

دهم

فضیلت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

فضیلت زیارت إمام الإِنس و الجنه المدفون بأرض الغربه بضعه سید الوری مولانا أبو الحسن علی بن موسی الرضا صلوات الله علیه و علی آبائه و أولاده أئمه الهدی.

پس بیشتر از آن است که احصا شود و ما در اینجا تبرک می جوییم به ذکر چند خبر و نقل می کنیم اکثر آن را از تحفه الزائر:

اول

از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که فرمود: زود باشد که پاره ای از تن من در زمین خراسان مدفون گردد و هیچ مؤمنی زیارت نکند او را مگر آنکه حق تعالی بهشت را از برای او واجب گرداند و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند: و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: پاره ای از بدن من در خراسان مدفون خواهد شد هر غمناکی که او را زیارت کند البته حق تعالی غمش را زایل گرداند و هر گناهکاری که او را زیارت کند البته خدا گناهانش را بیامرزد.

دوم

به سند معتبر منقول است

که حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود که: هر که زیارت کند قبر فرزند من علی را او را نزد خدای تعالی ثواب هفتاد حج مقبول بوده باشد راوی استبعاد کرد و گفت هفتاد حج مقبول حضرت فرمود که بلی هفتاد هزار حج گفت هفتاد هزار حج فرمود که چه بسیار حجی باشد که مقبول نباشد هر که آن حضرت را زیارت کند یا یک شب نزد آن حضرت بماند چنان باشد که خدا را در عرش زیارت کرده باشد گفت چنانچه خدا را در عرش زیارت کرده باشد فرمود بلی چون روز قیامت می شود بر عرش الهی چهار کس از پیشینیان و چهار کس از پسینیان خواهند بود اما پیشینیان پس نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام هستند و اما پسینیان پس محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام هستند پس ریسمانی می کشند در پای عرش پس می نشیند با ما زیارت کنندگان قبور ائمه و بدرستیکه زیارت کنندگان قبر فرزندم علی درجه ایشان از همه بلتدتر و عطایشان از همه بیشتر خواهد بود.

سوم

از حضرت امام رضا علیه السلام

روایت است که فرمود: در خراسان بقعه ای هست که بر آن زمانی خواهد آمد که محل رفتن و آمدن ملائکه خواهد بود پس پیوسته فوجی از ملائکه از آسمان فرود خواهند آمد و فوجی بالا خواهند رفت تا در صور بدمند پرسیدند یا ابن رسول الله کدام بقعه است فرمود که آن در زمین طوس است و آن و الله باغی است از باغهای بهشت هر که مرا زیارت کند در آن بقعه چنان است که رسول خدا صلی الله علیه و آله را زیارت کرده است و بنویسد حق تعالی از برای او بسبب آن زیارت ثواب هزار حج پسندیده و هزار عمره مقبوله و من و پدرانم شفیعان او باشیم در روز قیامت.

چهارم

به چندین سند صحیح

از ابن ابی نصر منقول است که گفت: خواندم نامه امام رضا علیه السلام را که نوشته بود که برسانید به شیعیان من که زیارت من نزد خدا برابر است با هزار حج پس من این حدیث را به خدمت امام محمد تقی علیه السلام عرض کردم فرمود بلی و الله هزار هزار حج هست از برای کسی که آن حضرت را زیارت کند و حق او را شناسد.

پنجم به دو سند معتبر

منقول است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: هر که مرا زیارت کند با این دوری قبر من بیایم بنزد او در سه موطن روز قیامت تا او را خلاصی بخشم از اهوال آنها در وقتی که نامه های نیکوکاران در دست راست ایشان و نامه های بدکاران در دست چپ ایشان پرواز کند و نزد صراط و نزد ترازوی اعمال.

ششم

در حدیث معتبر دیگر

فرمود که: زود باشد که کشته شوم به زهر با ظلم و ستم و مدفون شوم در پهلوی هارون الرشید و بگرداند خدا تربت مرا محل تردد شیعیان و دوستان من پس هر که مرا در این غربت زیارت کند واجب شود برای او که من او را زیارت کنم در روز قیامت و سوگند می خورم به خدایی که محمد صلی الله علیه و آله را گرامی داشته است بر پیغمبری و برگزیده است او را بر جمیع خلایق که هر که از شما شیعیان نزد قبر من دو رکعت نماز کند البته مستحق شود آمرزش گناهان را از خداوند عالمیان در روز قیامت و به حق آن خداوندی که ما را گرامی داشته است بعد از محمد صلی الله علیه و آله به امامت و مخصوص گردانیده است ما را به وصیت آن حضرت سوگند می خورم که زیارت کنندگان قبر من گرامی تر از هر گروهی اند بر خدا در روز قیامت و هر مؤمنی که مرا زیارت کند پس بر روی او قطره ای از باران برسد البته حق تعالی جسد او را بر آتش جهنم حرام گرداند.

هفتم

به سند معتبر منقول است

که محمد بن سلیمان از امام محمد تقی علیه السلام پرسید که: شخصی حج واجب خود را کرده است بعنوان حج تمتع پس به مدینه رفت و زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله را کرد پس رفت به نجف و زیارت پدرت امیر المؤمنین علیه السلام را کرد و حق او را می شناخت و می دانست که او حجت خدا است بر خلق او و او درگاه خدا است که از آن در به خدا باید رسید پس سلام کرد بر آن حضرت پس رفت به کربلا و حضرت امام حسین علیه السلام را زیارت کرد پس رفت به بغداد و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را زیارت کرد پس به شهر خود برگشت و در این وقت خدا آنقدر مال به او روزی کرده است که به حج می تواند رفت کدام بهتر است از برای این مرد که حج واجب خود را کرده است که برگردد و باز حج بکند یا برود به خراسان و پدرت امام رضا علیه السلام را زیارت کند فرمود بلکه برود بر پدرم سلام کند افضل است و باید که در ماه رجب باشد و در این زمان مکنید که بر ما و شما از خلیفه خوف تشنیع هست.

هشتم

شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه

از حضرت امام محمد تقی علیه السلام روایت کرده که فرمود: در میان دو کوه طوس قطعه ای از زمین است که از بهشت برداشته شده است هر که داخل شود در آن ایمن خواهد بود در روز قیامت از آتش.

نهم و نیز از آن حضرت

روایت کرده که فرمود: من ضامنم از جانب حق تعالی بهشت را از برای هر که زیارت کند قبر پدرم را به طوس در حالی که عارف به حق آن حضرت باشد.

دهم

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا روایت کرده که: مردی از صالحین دید در خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله را عرض کرد به خدمت آن حضرت که یا رسول الله از فرزندان تو کدام یک را من زیارت کنم فرمود بعضی از فرزندان من زهر خورده آمد نزد من و بعضی کشته شده آمد گفتم کدام یک از آنها را زیارت کنم با پراکنده شدن مشاهد ایشان فرمود زیارت کن آن کسی را که به تو نزدیکتر است یعنی محل تو به قبر او نزدیکتر است و او مدفون است به زمین غربت گفتم یا رسول الله از این فرمایش رضا را قصد کردید فرمود بگو صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ بگو صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ بگو صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ سه مرتبه این را فرمود مؤلف گوید که در وسایل و مستدرک ابوابی ذکر شده در استحباب تبرک به مشهد امام رضا علیه السلام و مشاهد ائمه علیهم السلام و استحباب اختیار زیارت حضرت رضا بر زیارت امام حسین علیهما السلام و بر زیارت هر یک از ائمه علیهم السلام و بر حج مندوب و عمره مندوبه و چون این کتاب گنجایش تطویل ندارد ما به همین چند خبر که عشره کامله است اکتفا کردیم .

برگرفته از کتاب شریف مفاتیح الجنان ( تألیف محدث عالیقدر حاج شیخ عباس قمی {رضوان الله تعالی علیه}

به سند معتبر از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که حضرت رسول (ص) فرمود : پاره ای از تن من در زمین خراسان مدفون خواهد شد ، هر مومنی که او را زیارت کند البته بهشت بر او واجب شود و بدنش بر آتش جهنم حرام گردد. منتهی الآمال ( حاج شیخ عباس قمی ره ) جلد 2 صفحه 912

بزنطی می گوید : نامه حضرت رضا (علیه السلام) را که به خط مبارکش بود خواندم : به شیعیانم ابلاغ کن که ثواب زیارت من نزد خداوند مساوی است با ثواب هزار حج و هزار عُمره مقبوله ، من به حضرت جواد (علیه السلام) گفتم آیا با هزار حج ؟! فرمود : آری ، به خدا قسم و مساوی است با هزار هزار حج برای کسیکه او را زیارت کند و عارف به حق او باشد. انوارالبهیه ( شیخ عباس قمی ره ) صفحه 264

امام رضا (علیه السلام) فرمودند : کسی که زیارت کند مرا با وجود دوری خانه و آرامگاه من در روز قیامت سه هنگام نزد او می آیم تا او را از ترسها و خوفهای آن نجات دهم : 1. در وقت رسیدن نامه های اعمال مردم به دست راست و چپ 2. نزد پل صراط 3. هنگام میزان اعمال ( رسیدگی به اعمال ).انوارالبهیه (شیخ عباس قمی ره ) صفحه 265

Powered by TayaCMS