بگو مگوی بسيار

بگو مگوی بسيار

    نشانه شرارت

    الإمامُ عليٌّ عليه السلام: سَبَبُ الشَّحناءِ كَثرةُ المِراءِ. [1]

    امام على عليه السلام: سبب كينه ‏ورزى، بگو مگوی بسيار است.

منابع:

  1. غرر الحكم: 5524.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

دروغگويى زياد

No image

ننگ و عاری

No image

ياوه‏گويى بسيار

No image

پرگويى

No image

زیادی لغزشها

پر بازدیدترین ها

No image

پرگويى

No image

زیادی لغزشها

No image

تباهی خوبی ها

No image

ياوه‏گويى بسيار

No image

دروغگويى زياد

Powered by TayaCMS