دلیل دشمنى و كينه‏توزى

دلیل دشمنى و كينه‏توزى

    مجادله

    الإمامُ عليٌّ عليه السلام: سَبَبُ الشَّحناءِ كَثرَةُ المِراءِ. [1]

    امام على عليه السلام: سبب دشمنى و كينه‏توزى، مجادله زياد است.

منابع:

  1. غرر الحكم: 5524.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

دروغگويى زياد

No image

ننگ و عاری

No image

ياوه‏گويى بسيار

No image

پرگويى

No image

زیادی لغزشها

پر بازدیدترین ها

No image

پرگويى

No image

تباهی خوبی ها

No image

زیادی لغزشها

No image

آنها شيعه نيستند

Powered by TayaCMS