هرگز به خدا نمی رسی اگر !

هرگز به خدا نمی رسی اگر !

از خلق بریدن و به خدا رسیدن

الإمامُ عليٌّ عليه السلام: لن تَتَّصِلَ بالخالِقِ حتّى‏ تَنقَطِعَ عنِ الخَلقِ.

امام على عليه السلام: هرگز به آفريننده نپيوندى، مگر آن كه از آفريده ببُرى.[1]

منابع:

  1. غرر الحكم: 7429.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

دروغگويى زياد

No image

ننگ و عاری

No image

ياوه‏گويى بسيار

No image

پرگويى

No image

زیادی لغزشها

Powered by TayaCMS