اندكِ دنيا

اندكِ دنيا

    قدر کفایت

    امام على عليه السلام: يَسيرُ الدنيا خيرٌ من كثيرِها، وبُلغَتُها أجدَرُ مِن هلكَتِها. [1]

    امام على عليه السلام: اندكِ دنيا، بهتر است از بسيار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، شايسته‏تر است از آن مقدار كه به نابودى آدمى انجامد.

منابع:

  1. غرر الحكم: 10993.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

كسى كه بيش از همه به ياد خدا باشد و به فرمان او عمل كند.
توانگرى حقیقی

توانگرى حقیقی

توانگرى به فراوانى مال و ثروت نيست، بلكه توانگرى [حقيقى‏] به بی نیازی نفْس است.
No image

دست و پاى بسته مؤمن

No image

کمِ زیاد و زیادِ کم

No image

صفات عملی مومن

پر بازدیدترین ها

No image

ادب کم

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

كسى كه بيش از همه به ياد خدا باشد و به فرمان او عمل كند.
توانگرى حقیقی

توانگرى حقیقی

توانگرى به فراوانى مال و ثروت نيست، بلكه توانگرى [حقيقى‏] به بی نیازی نفْس است.
No image

محبت الهی و دشمنی او

Powered by TayaCMS