فراوانی خوبیها

فراوانی خوبیها

    انجام دهنده خوبی کم است

    رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله‏ : الخَيرُ كثيرٌ، وفاعِلُهُ قليلٌ. [1]

    پيامبر خدا صلى الله عليه و آله: كارهاى خوب، بسيار است، ولى انجام دهنده آنها اندك.

منابع:

  1. الخصال: 30/ 105.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

كسى كه بيش از همه به ياد خدا باشد و به فرمان او عمل كند.
توانگرى حقیقی

توانگرى حقیقی

توانگرى به فراوانى مال و ثروت نيست، بلكه توانگرى [حقيقى‏] به بی نیازی نفْس است.
No image

دست و پاى بسته مؤمن

No image

کمِ زیاد و زیادِ کم

No image

صفات عملی مومن

پر بازدیدترین ها

No image

حج هر ساله

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

گرامى‏ ترين انسان نزد خدا

كسى كه بيش از همه به ياد خدا باشد و به فرمان او عمل كند.
No image

روش لقمانی شدن

Powered by TayaCMS