چهارصد نکته قرآنی - نکته 145: تسلیم خدا بودن

چهارصد نکته قرآنی - نکته 145: تسلیم خدا بودن

(6)

در قرآن یکصد و چهل مرتبه، کلماتی از ریشه ی «سِلْم» بکار رفته و واژه هایی همچون سلام، اسلام و مسلم از این مادّه است.

تسلیم غیر خدا بودن، بردگی و اسارت است، ولی تسلیم خدا بودن، آزادی و رشد است. چنانکه قرآن می فرماید: «فمَن اَسلم فاولئک تَحَرَّوا رَشَداً»(7) راستی اگر تمام هستی تسلیم خدایند، چرا ما نباید تسلیم او باشیم؟! قرآن می فرماید: «أ فغیر دین اللّه یبغون و له اسلم مَن فی السموات و الارض»(8) آیا به سراغ غیر خدا می روید در حالی که هرکس در آسمان ها و زمین است، تسلیم اوست.

خداوند، فرمانِ تسلیمِ بشر را صادر فرموده است، «فله اَسلِموا»(9) پیامبر نیز باید تسلیم خدا باشد، «اُمرت أن اکون اوّل من اسلم»(10) در این آیه نیز می فرماید: «و مَن یُسلم وجهه الی اللّه و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی» هر نیکوکاری که خالصانه جهت گیری الهی داشته باشد، به ریسمان محکمی چنگ زده است. در آیه ای دیگر می خوانیم: «مَن

ص:158


1- 998. طلاق، 7.

2- 999. بقره، 184.

3- 1000. نساء، 43.

4- 1001. بقره، 185.

5- 1002. فتح، 17.

6- 1003. ذیل آیه 22 سوره لقمان.

7- 1004. جنّ، 14.

8- 1005. آل عمران، 83.

9- 1006. حج، 34.

10- 1007. انعام، 14.

اَسلم وجهه للّه و هو محسن فله اجره عند ربّه»(1) نیکوکاری که خالصانه، تسلیم خدا باشد، پاداشی تضمین شده دارد. یا می خوانیم: «و مَن احسن ممّن اَسلم وجهه للّه»(2) چه کسی بهتر است از آنکه خود را تسلیم خدا کرده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مقام جناب سلمان فارسی در نزد معصومین (علیهم السلام )

در این بخش متن سخنرانی با عنوان مقام جناب سلمان فارسی در نزد معصومین (علیهم السلام ) در موضوع ویژگی های ایمان و مؤمن آورده شده است.
No image

داستان حضرت یوسف و پنج نکته اعتقادی ، تربیتی ، عرفانی

در این بخش متن سخنرانی با عنوان داستان حضرت یوسف و پنج نکته اعتقادی ، تربیتی ، عرفانی در موضوع مباحث تفسیری آورده شده است.
No image

خصوصیات و ویژگی های انبیا در قرآن

متن سخنرانی خصوصیات و ویژگی های انبیا در قرآن در موضوع مباحث تفسیری در این بخش قرار دارد.
نعمت هاي معنوي

نعمت هاي معنوي

No image

جهل؛ بزرگترین دشمن انسان

در این متن به جهل؛ بزرگترین دشمن انسان با موضوع معرفت در اسلام پرداخته شده است.
Powered by TayaCMS