چهارصد نکته قرآنی - نکته 48: مراحل بعثت

چهارصد نکته قرآنی - نکته 48: مراحل بعثت

(1)

بعثت، مراحلی دارد:

الف: گرفتن وحی. «یُلقی الیک الکتاب»

ب) برائت از کفّار. «فلا تکوننّ ظهیراً»

ج) صلابت در کار. «لا یصدنّک»

د) دعوت دیگران. «اُدع الی ربّک»

ه) اخلاص در عقیده و عمل. «لا تکوننّ من المشرکین»

Powered by TayaCMS