چهارصد نکته قرآنی - نکته 57: ویژگی های نوح در قرآن

چهارصد نکته قرآنی - نکته 57: ویژگی های نوح در قرآن

(2)

برای حضرت نوح علیه السلام در قرآن ویژگی های بسیاری بیان شده است از جمله:

1. اولین پیامبر اولوا العزم است که به عنوان شیخ الانبیا نامیده شده است.

2. تنها پیامبری است که مدّت رسالتش در قرآن مطرح شده است.

3. سلام خداوند به نوح ویژگی خاصی دارد و عبارت «فی العالمین» به آن اضافه شده است.

4. پیامبری است که حتّی فرزند و همسرش با او مخالف بودند و به او ایمان نیاوردند.

5. سلام مخصوص خداوند به او: «سلام علی نوح فی العالمین»(3) خداوند به ابراهیم و موسی و هارون و الیاس و بندگان صالحش سلام کرده، ولی در هیچ یک از این سلام ها کلمه «فی العالمین» نیامده است.

6. تنها پیامبری ست که مدت نبوّت او در قرآن ذکر شده است.(950 سال) - تنها پیامبری است که همسر و فرزند و قومش با او مخالفت کردند.

7. تنها پیامبری که بیشترین عمر را کرد، به امر خدا کشتی ساخت، حیوانات به وسیله کشتی او بود و وسیله نجات نسل بشر شد و به نام ابوالبشر ثانی ملقب شد.

8. اولین پیامبری که دارای کتاب و شریعت جهانی شد.(4)

9. پیامبری که خداوند با نفرین او زمین را در آب غرق کرد.

ص:78


1- 413. تفسیر المنار مدّعی است که رسالت حضرت نوح منطقه ای بوده، امّا تفسیر المیزان به شدّت آن را ردّ می کند.

2- 414. ذیل آیات 75 تا 80 سوره صافّات و 1 تا 3 سوره نوح.

3- 415. صافات، 79.

4- 416. کنز العمال، حدیث 32391.

10. پیامبری که بعد از 950 سال، تنها 8 نفر یار داشت.

Powered by TayaCMS