چهارصد نکته قرآنی - نکته 90: آرزوهای دوزخیان

چهارصد نکته قرآنی - نکته 90: آرزوهای دوزخیان

(3)

در قیامت، دوزخیان آرزوهای متعددی دارند، از جمله:

«هل الی مردّ من سبیل»(4) آیا راهی برای بازگشت هست؟

«لو انّ لی کرّهً فاکون من المحسنین»(5) ای کاش عمری دیگر بود تا از نیکوکاران می شدم.

«ربّنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون»(6) پروردگارا! ما را از اینجا خارج کن، اگر دوباره بازگشتیم ستمکاریم.

«ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحاً»(7) پروردگارا! مرا بازگردان تا عمل نیک انجام دهم.

«فارجعنا نعمل صالحا»(8) ما را بازگردان تا کار نیک انجام دهیم.

Powered by TayaCMS