چهارصد نکته قرآنی - نکته 91: عذاب اقوام گذشته

چهارصد نکته قرآنی - نکته 91: عذاب اقوام گذشته

(9)

در این چند آیه به سرنوشت شوم امّت های شش نفر از انبیای قبل از اسلام اشاره شده است تا هم کفّار زمان پیامبر اسلام عبرت بگیرند و هم پیامبر و مؤمنان بدانند که تکذیب انبیا سابقه دیرینه دارد و چیز جدیدی نیست.

قوم نوح در آب غرق شدند، «فاخذهم الطوفان»(10) خداوند آنان را با طوفانی موج ساز در دریا گرفتار کرد.

قوم عاد که حضرت هود را تکذیب کردند به وسیله ی تند بادی سخت از پای درآمدند، «فاهلکوا بریح صَرصر عاتیه»(11) با بادی پر صدا، سرد و طغیانگر هلاک شدند.

قوم فرعون در امواج نیل هلاک شدند، «اغرقنا آل فرعون»(12) ما آل فرعون را غرق

ص:110


1- 641. انعام، 28.

2- 642. یس، 65.

3- 643. ذیل آیه 11 سوره غافر.

4- 644. شوری، 44.

5- 645. زمر، 58.

6- 646. مؤمنون، 107.

7- 647. مؤمنون، 100.

8- 648. سجده، 12.

9- 649. ذیل آیات 12 تا 16 سوره ص.

10- 650. عنکبوت، 14 .

11- 651. حاقّه، 6 .

12- 652. بقره، 50 .

کردیم.

قوم ثمود که حضرت صالح را تکذیب کردند با صیحه ای آسمانی نابود شدند، «انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتظر»(1) با صیحه ای آنگونه نابودشان کردیم که به صورتی که مانند خار و خاشاک خرد شده در آغل چارپایان است در آمدند.

قوم لوط با زلزله و سنگ های آسمانی، «انا ارسلنا علیهم حاصبا»(2) ما با فرستادن سنگ هلاکشان کردیم.

اصحاب ایکه که حضرت شعیب را تکذیب کردند با صاعقه به هلاکت رسیدند. «فانتقمنا منهم»(3) ما از آنان انتقام گرفتیم.

Powered by TayaCMS