چهارصد نکته قرآنی - نکته 94: مجرمان در قیامت

چهارصد نکته قرآنی - نکته 94: مجرمان در قیامت

(10)

مجرم در قیامت سه آرزو می کند:

الف) با خاک یکسان شود. «لو تُسوّی بهم الارض»(11)

ب) از اعمالش دور شود. «امداً بعیداً»(12)

ص:112


1- 662. عبس، 37 - 38.

2- 663. غاشیه، 8.

3- 664. مطفّفین، 24.

4- 665. عبس، 40.

5- 666. غاشیه، 2.

6- 667. مؤمنون، 104.

7- 668. اسراء، 97.

8- 669. قیامت، 24.

9- 670. قمر، 48.

10- 671. ذیل آیات 10 تا 18 سوره معارج.

11- 672. نساء، 42.

12- 673. آل عمران، 30.

ج) با فدیه دادن رها شود. «یوم یودّ المجرم لو یفتدی...»

مجرم برای فدیه دادن و نجات یافتن، فرد یا گروهی را انتخاب نمی کند، بلکه می گوید: همه را بگیرید و مرا آزاد کنید؛ فرزند، همسر، برادر، فامیل و همه مردم زمین. (کلمات با حرف واو عطف شده نه با حرف «اَوْ»)

در آن روز، عاطفه فرزندی، غیرت همسری، محبّت برادری و حمایت فامیلی و آشنایی مردمی همه فدا می شود، ولی چه سود؟!

بر اساس آیات 12 تا 18 سوره معارج، عوامل دوزخی شدن چهار چیز است: فرد در ظاهر به حق پشت می کند: «ادبر» در قلب تنفّر دارد و روی بر می تابد: «تولّی» ثروت اندوزی می کند: «جمع» و به دیگران نمی دهد. «فاوعی»

Powered by TayaCMS