چهارصد نکته قرآنی - نکته 99: حساب در قیامت

چهارصد نکته قرآنی - نکته 99: حساب در قیامت

(3)

در قیامت حساب و حسابرسی انواعی دارد:

حسابرسی سریع است. «و هو أسرع الحاسبین»(4) از حضرت امیر پرسیدند: چگونه خداوند به حساب همه خلق می رسد؟ فرمود: همان طور که همه را رزق می دهد.(5)

از تمام نعمت ها می پرسند. «لتسئلنّ یومئذٍ عن النعیم»(6)

از همه می پرسند حتّی از پیامبران. «فلنسئلنّ الّذین ارسل علیهم و لنسئلنّ المرسلین»(7)

حسابرسی بعضی آسان است. «حساباً یسیراً»(8)

حسابرسی بعضی سخت است. «یخافون سوء الحساب»(9)، «حساباً شدیداً»(10)

در حدیث می خوانیم: نوع حساب، به میزان داده ها و الطاف الهی بستگی دارد: «انّما یداق اللّه العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما اتاهم من العقول فی الدنیا»(11) همانا میزان دقّت در حسابرسی بندگان در روز قیامت به مقدار فهم و عقل آنان در دنیاست.

در روایت آمده است: کسانی که در داد و ستد با مردم، سخت گیر و تنگ نظرند، حساب سخت و شدیدی دارند.(12)

در روایات می خوانیم: اگر در دنیا خود را محاسبه کنید از خودتان حساب بکشید، خداوند در

ص:115


1- 692. اعراف، 50 .

2- 693. قصص، 62.

3- 694. ذیل آیات 31 تا 32 سوره الرّحمن.

4- 695. انعام، 62.

5- 696. نهج البلاغه، حکمت 300.

6- 697. تکاثر، 8.

7- 698. اعراف، 26.

8- 699. انشقاق، 8 .

9- 700. رعد، 21.

10- 701. طلاق، 8 .

11- 702. کافی، ج 1، ص 11.

12- 703. بحار، ج 7، ص 266.

قیامت بر شما آسان می گیرد.(1)

امام کاظم علیه السلام فرمود: از ما نیست کسی که در دنیا از خودش غافل باشد و به حساب کار خود رسیدگی نکند.(2)

Powered by TayaCMS