السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ وَ الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ [1]

یکی از مصائبی که دل حجه بن الحسن را سوزانده، مصیبت وداع جدش ابی عبدالله است. وقتی راهی میدان شد، دید صدای آشنا می آید: يا أباعبداللّه! كلّ يوم عاشورا، كلّ أرض كربلا، مهلًا مهلا، يا ابن الزّهرا. [2]

 • شه ز شوق دوست در تاب و تب استدر دو دست آن بتول عالمین
 • بر کشید آنی جهانی سوزد جگرای شتابان بیشتر از آفتاب
 • حسین من ای برادر تو میرانی فرسمن نگویم بازگرد سوی حرم
 • بس که سوز از قلب دل ساز کردای فراتم اشک دامن دامنت
 • صبر کن خواهر به جان مادرتآنکه از من جان نثاری خواسته
 • جز به صبر این ره نیارد خاتمهجز به ذات لامکان تمکین مکن
 • صبر کن در خود سیلی دخترمای پناه دین و مشتی بی پناه
 • این که راهش را گرفته زینب استبند اسب و رشته قلب حسین
 • کی فلک فرش رهم آهسته ترروز زینب شام شد کم کن جدال
 • صبر کن آخر فتادم از نفسلیک گویم صبر کن من خواهرم
 • چشم هر چشمی به سویش باز کردای مرا سوزانده مهلا مهلنت
 • محملت را با سر خود می برماز تو صبر و بردباری خواسته
 • صبر کن ای پای تا سر فاطمههر چه دیدی صبر کن نفرین نکن
 • این بود میراث زهرا مادرموعده دیدار ما در قتلگاه
 • ای کرده ترک جان و سراز سوی جانان ره سپر
 • آهسته رو آهسته ترتند از چه میرانی فرس
 • افتادم آخر از نفسآهسته رو آهسته تر
 • اینک سه ساله دخترتآید به دنبال سرت
 • بنشین و بنشانش به برآهسته رو آهسته تر
 • من سد راهت نیستملکن نگه کن کیستم؟
 • آرام از پیشم گذرآهسته رو آهسته تر

حجه الاسلام میرباقری