سخنران استاد حق شناس

دنیا و آخرت نورانی

وقتي بنده آيه ي ﴿ بلي من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار[1] را در سوره ي بقره مطالعه مي كردم، ديدم که انسان اگر بخواهد يك آخرت نورانی و يك دنياي نورانی داشته باشد، بايد در پيشگاه فرامين اسلام كرنش بكند.

رفیق راه سلوک

براي پیمودن راه، يك رفيق لازم است و يك استاد. «الرفيق ثم الطريق».[2] حضرت فرمود: وقتي انسان اوامر و نواهي الهي را امتثال کند، پروردگار آن رفيقي كه بايد به مصاحبت و مرافقت با او طيِّ طريق كند، به او مي شناساند.

کراهت از همنیشنی با بدان

حضرت فرمود: كسي كه اوامر و نواهي ما را امتثال کند، پروردگار نسبت به اشخاص بد در قلب او ایجاد نفرت می کند. به او می شناساند که این شخصی که با او مصاحبت کردی، منحرف است. «کرَّهه مجالسة المعرضين عن ذکر الله عزوجل».[3]

آیا ارزش ندارد که انسان در مقابل این شرع کرنش کند؟!

کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

خدا شاهد است من از وقتی این خبر را شنیده ام، دیگر ذهنم کار نمی کند. يكي از رفقا گفت: من در نماز جمعه شرکت کرده بودم که یکدفعه وقتی بمب منفجر شد یک تکه جگر بر روی من افتاد! ﴿ من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ﴾.[4]

این اشخاصی که این کارها را می کنند، اگر یک هزارم احتمال می دادند که در پس این پرده، پرده ی دیگری هست؛ آیا این کارها را می کردند؟

  • زنهار مزن دست به دامان گروهيكز حق ببريدند و به باطل گرويدند

پناه مي بریم به خدا.

اگر آخرتی هم نباشد؛ ما ضرر نکرده ایم

امام صادق (ع) به کسی که منکر آخرت بود، فرمودند: اي برادر عرب من! اگر پس اين پرده چيزي نباشد؛ باز هم ما زیان نکرده ايم.«الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية».[5]

شرع به کمک عقل آمده است

یک مفسری هم در تفسیر آیه ی ﴿ انهم کانوا قبل ذلک محسنين ﴾[6] نوشته است که آنها کسانی بودند که قبل از اینکه فرمان شرع به گوش آنها بخورد، خودشان ازآن چیزهایی که قبح عقلائی داشت، اجتناب می کردند.

«الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية»[7] یعنی شرع برای کمک به عقل و راهنمایی آن آمده است.

عقل رحمانی

وقتی که شرع با عقل همراه شد؛ عقل رحمانی می شود و درست فکر می کند و- به فرموده ی حضرت- معلمش را تشخيص مي دهد، ناصح را از غير ناصح تشخيص مي دهد، راه كج را از راه مستقيم تشخيص مي دهد.

آيا در برابر چنين شرعي نبايد كرنش كرد؟!

کشف اسرار کائنات با امتثال فرامین الهی

در نهج البلاغه ی عبده - با اينكه ايشان از اهل سنت است ولیکن مقام علمی هر کسی محفوظ است. انسان باید قانون ادب را نسبت به اهل علم مراعات کند- در عبارت «يثيروا لهم دفائن االعقول»[8] مي فرمايد که به واسطه ی آمدن انبياء و امتثال فرامين آنها، براي انسان اسرار كائنات کشف شده و يقين به حضرت صانع حاصل می شود. آن وقت ايشان در زير اين عبارت مي نويسد: «وقد تحتجب هذه الانوار». یعنی اين انوار به واسطه ی برخوردها و اعمال کثیف در پس پرده ي اوهام و خیالات و حجاب ها مستور شده است و اين پرده ها به واسطه ي فرمانبرداري از انبياء، برداشته مي شود و دفينه هايي كه پروردگار در باطن شما به وديعه گذاشته است، ظاهر مي شود. يك صلوات بفرستيد

بینا شدن چشم بصیرت در اثر پیوند عقل و شرع

  • طي اين مرحله بي همرهی خضر مکنظلمات است بترس از خطر گمراهی

انسان يك رفيق مي خواهد و يك استاد. وقتي که عقل با فرامین شرع پيوند خورد؛ آن وقت به انسان آگاهي مي دهند كه چه كسي عوضي است و چه كسي عوضي نيست و نسبت به مصاحبت با کسی که عوضی است در قلب او نفرت ایجاد می کنند. البته زبانش را هم مي بندند. انسان نبايد باطن اشخاص را ظاهر بكند.

پیامبران، طبیبان نفوس

نبي اكرم (ص) فرمود: من طبيب دوار[9] هستم، يعني ما سلسله ي انبياء طبیبان نفوس هستيم، آنجا كه بايد مرهم بگذاريم، مرهم مي گذاريم، آنجا كه بايد نيشتر بزنيم، نيشتر مي زنيم،آقاجان!

عید آن روزی است که رفیق بیداری نصیبت شود

اين قضايا بیدارکننده است. بيدار شويد! يك قدري به خودتان توجه كنيد! همين عصر يك كسي در وضوخانه صحبت از عید و این حرفها می کرد، گفتم اسمش را هم نياور! «فليس ذلک اليوم بعيد من لبس الجديد و انما هو عيد من امن من الوعيد».[10] آن روزي كه يك استادي براي خودت اختيار كردي، يك رفيقي پروردگار به تو عنايت كرد، همان روز برای تو عيد است، داداش جونم!

از كجا مي داني كه فردا زنده ای كه از امروز فكر شب عيد هستي؟!

تفسیر سیئه ی محیطه (گناه احاطه کننده)

در تفسير امام در ذیل آیه ی ﴿ بلی من کسب سيئة و احاطت به خطيئته[11] مي فرمايدكه «سيئه ي محيطة» آن گناهی است که كافي است تا تو را از دين پروردگار خارج بكند. [12]

ارتباط گناه با حجاب قلب

« ان من اذنب ذنبا».[13] وقتی انسان گناهی مرتکب شد؛ حجابی روی قلب او مي آيد. باید فوراً اين حجاب را قلع كند. بايد ريشه اش را دربياورد.

دعا برای آگاهی از موانع حضور قلب در نماز

فيض (ره) در کتاب حقايق مي گويد: اگر در نماز حضور قلب نداري؛ از پروردگار بخواه كه تو را نسبت به موانع حضور قلب آگاهي بدهد.

« اذا اراد الله بعبد خيرا الهمه رشده».[14]« اذا اراد الله بعبد خيراً الهمه اليقين».[15]

اگر پروردگار به شما عنایت کند؛ به شما الهام خواهد کرد و موانع را به شما نشان خواهد داد.

هنوز حجاب ها مرتفع نشده است

شخصی به بنده گفت: آقا! من هر چه مي خواهم كه فلان كار را نكنم يا آدم خوبي باشم، نمي توانم! بنده در جواب گفتم: آن حجاب هاي قبلي هنوز مرتفع نشده است. فيض (ره) مي گويدکه بايد ریشه درخت گناه را قطع كني.

باید ریشه ی گناه را بکنی!

حضرت فرمود: اگر گناهی كردي و ريشه ا ش را درنياوردي؛ آن گناه به تو جرأت مي دهد كه به گناه کردن ادامه دهي. اگرغيبت كردي؛ دزدي هم در ادامه ی آن می آید. «فيصير بطبعه مايلاً الي المعاصي».[16] ميل به معصيت پيدا مي كند، طبيعت ثانوي براي او درست مي شود.«مستحسنا اياها». اصلا غيرتش تغییر می کند، آقاجان!

مخالف دین را پیش من بیاورید!

اين اشخاصی را كه منحرف شده اند را ببینید! يك آقاي كشفي بود - خدا رحمتش بكند- یک روز در مسجد گفت: ای مومنين از مسجد بيرون برويد! هر چه بي عقيده و كمونيست و مخالف دین است را بياوريد پيش من!

چرا باید برخی اشخاص بمب گذاری کنند؟!

چرا بايد این اشخاص بمب گذاری کنند؟! چرا نبايد اينها احتمال بدهند كه در پس پرده خبری هست؟! اين بمبي كه گذاشتند و هفتاد و دو نفر را كشتند، چه اشخاص نماز شب خواني بين اينها بودند.

دعوت به حق با استدلال

آي رفقاي عزيز! آي دانشگاهي ها! من با استدلال و با مدارك قوي شما را دعوت مي كنم.

همنشینی با بدان، سوء ظن به خوبان

حضرت فرمود: «مجالسة الاشرار توجب سوء الظن بالاخيار».[17] یعنی همنشینی با اشرار، باعث سوء ظن به نیکان می شود.

علم اخلاق، علم دیگری است

آي رفقاي عزيز! اين مطالب، علم ديگري است. اگر طبيب هستي؛ باش. مهندسي، فيزيكداني، شيميداني، هر چه هستي؛ باش ولیکن اين علم، علم دیگری است. این علم، همان علمی است که حضرت فرمود: «طلب العلم فريضة».[18] این علم، همان علمی است که امیرالمومنین (ع) به شما می فرماید: دنیا محل تجارت اولیاء خداست. [19]


[1] - بقره / 81

[2] - وسائل الشيعة 8/299 باب 30 از ابواب آداب سفر حديث1

[3] - قال رسول الله (ص) اذا اراد الله بعبد خيراً الهاه عن محاسنه و جعل مساويه بين عينيه و کره مجالسة المعرضين عن ذکر الله. مستدرک الوسائل ج8 ص463 « اگر خدا خیر بنده ای را بخواهد خوبی هایش را از یادش برده و بدی هایش را در مقابل چشم او قرار می دهد و در قلبش کراهت نسبت به همنشینی با اعراض کنندگان از یاد خدا قرار می دهد».

[4] - نساء/93 « هرکس مؤمنی را عمدا بکشد جزایش جهنم است که همیشه در آن خواهد بود».

[5] - نهاية الأفکار، آقا ضياء عراقی ج1 ص 173

[6] - ذاريات/16« بدرستی که آنها قبل از این هم از احسان کنندگان بودند».

[7] - نهاية الأفکار، آقا ضياء عراقی ج1 ص 173

[8] - نهج البلاغة، خطبة 1 ص 43 « آشکار کنند برای ایشان عقلهای پنهان شده را».

[9] - طبینی که بر سر بالین بیمار حاضر می شود.

[10] - رسائل الشهيد الثانی (ط ق) ص 164 « ليس العيد لمن لبس الجديد بل العيد لمن امن من الوعيد».

[11] - بقره/81

[12] - قال الامام عليه السلام: السيئة المحيطة به هی التی تخرجه عن جملة دين الله و تنزعه عن ولاية الله و ترميه فی سخط الله و هی الشرک بالله والکفر به والکفر بنبوة محمد رسول الله صلی الله عليه و آله و الکفر بولاية علی بن ابی طالب عليه السلام کل واحد من هذه سيئة تحيظ به ای تحيط بأعماله فتبطلها و تمحقها. تفسير الامام العسکری (ع) ص 304

[13] - قيل و تحقيق ذلک ان من أذنب ذنبا و لم يقلع عنه استجره الی معاودة مثله والانهماک فيه وارتکاب ما هو اکبر منه حتی يستولی عليه الذنوب و يأخذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه مائلا الی المعاصی مستحسنا اياها معتقدا ان لا لذة سواها مبغضا لمن يمنعه عنها مکذبا لمن ينصحه فيها کما قال الله تعالی ﴿ثم کان عاقبة الذين أساؤوا السوء ان کذبوا بآيات الله ﴾ ﴿فاولئک﴾ عاملوا هذه السيئة المحيظة ﴿اصحاب النار هم فيها خالدون﴾ لان نياتهم فی الدنيا ان لو خلدوا فيها أن يعصوا الله ابدا فبالنيات خلدوا کذا فی الکافی عن الصادق عليه السلام. تفسير الصافی ، الفيض الکاشانی ج1 ص 149 ذيل آية 81 سورة بقرة

[14] - «اگر خداوند برای بنده ای خیر بخواهد، رشد و هدایتش را به او الهام می کند ». کنزالعمال/28690

[15] - «اگر خداوند برای بنده ای خیر بخواهد، یقین به او الهام می کند». غررالحکم/ 4133

[16] - تفسير الصافی ، الفيض الکاشانی ج1 ص 149 ذيل آية 81 سورة بقرة

[17] - وسائل الشيعة (الاسلامية)

[18] - قال رسول الله صلی الله عليه وآله: طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة و هو علم الانفس. مصباح الشريعة /22

[19] - قال علی عليه السلام: الدنيا ... و متجر اوليائه اکتسبوا

فيها الرحمة و ربحوا منها الجنة. تحف العقول 186.

« علی علیه السلام فرمودند: دنیا برای اولیای

خدا محل تجارت است که در آن رحمت

الهی را بدست می آورند و

سود این تجارت بهشت است».