این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

رمضان و نتایج روزه داری

رمضان و نتایج روزه داری

صیام و روزه داری در این ماه بر شما واجب شده است. کما اینکه دین دارهای قبل از اسلام هم این نحوه را داشته اند. قالب متفاوت بوده است، اما محتوا همین روزه داری است. نتیجه: لعلّکم تتقون؛ شاید، امید است که تقوا بورزید. از نظر قرآن، نتیجه ی یک ماه روزه داری، تقواست. اما این نتیجه قطعی نیست؛ عده ی زیادی روزه می گیرند و به تقوا می رسند ولی عده ی زیادتری روزه دار هستند اما متقی نمی شوند
ماه رمضان، ماه میهمانی خدا

ماه رمضان، ماه میهمانی خدا

ماه رمضان، ماهی است که هم بشوید هم بسوزد. بشوید به آب توبه دل های مجرمان، بسوزد به آتش گرسنگی تن های بندگان.
فاطمه عليهاالسلام، حقيقت شب قدر

فاطمه عليهاالسلام، حقيقت شب قدر

یکی از بشارت های عظیمی که خدای متعال در قرآن مجید، کتاب نورانی خود به نبی مکرم اسلام(ص) و همچنین به برکت آن وجود مقدس به امت حضرت عطا کرده، بشارت به شب قدر است
استجابت دعا در سحر

استجابت دعا در سحر

پر بازدیدترین ها

استجابت دعا در سحر

استجابت دعا در سحر

فاطمه عليهاالسلام، حقيقت شب قدر

فاطمه عليهاالسلام، حقيقت شب قدر

یکی از بشارت های عظیمی که خدای متعال در قرآن مجید، کتاب نورانی خود به نبی مکرم اسلام(ص) و همچنین به برکت آن وجود مقدس به امت حضرت عطا کرده، بشارت به شب قدر است
ماه رمضان، ماه میهمانی خدا

ماه رمضان، ماه میهمانی خدا

ماه رمضان، ماهی است که هم بشوید هم بسوزد. بشوید به آب توبه دل های مجرمان، بسوزد به آتش گرسنگی تن های بندگان.
رمضان و نتایج روزه داری

رمضان و نتایج روزه داری

صیام و روزه داری در این ماه بر شما واجب شده است. کما اینکه دین دارهای قبل از اسلام هم این نحوه را داشته اند. قالب متفاوت بوده است، اما محتوا همین روزه داری است. نتیجه: لعلّکم تتقون؛ شاید، امید است که تقوا بورزید. از نظر قرآن، نتیجه ی یک ماه روزه داری، تقواست. اما این نتیجه قطعی نیست؛ عده ی زیادی روزه می گیرند و به تقوا می رسند ولی عده ی زیادتری روزه دار هستند اما متقی نمی شوند
Powered by TayaCMS