موضوع کلی:تاریخ

موضوع عام:زندگانی پیامبر صلی الله علیه وآله

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام - خیبر- فدک- فاطمه زهرا علیهاالسلام .

جنگ خیبر و تسلیم شدن بدون جنگ یهودیان فدک

پس از جنگ خيبر كه به كشته شدن نود و سه نفر از يهوديان و پانزده نفر از مسلمانان خاتمه يافت پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم خبر بازگشت جعفر بن ابيطالب از حبشه را دريافت كرد. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: نمى دانم به خاطر كدام يك از اين دو خوشحال باشم، به بازگشت جعفر يا به فتح خيبر[1] . بافتح خيبر ضربه بزرگى بر پيكر يهوديان آن منطقه وارد شد. لذا رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به محض فراغت از يهوديان خيبر، حضرت على علیه السلام را با گروهى از مسلمانان نزد يهوديان فدك فرستاد (فدك محلى بود در حجاز در نزديكى خيبر كه فاصله آن تا مدينه دو يا سه روز بود) كه يا اسلام آورند يا جزيه بپردازند و يا آماده جنگ باشند. يهوديان فدك كه در جريان شكست يهوديان خيبر قرار گرفته بودند، صلح را بر اسارت و قتل ترجيح داده و حاضر شدند كه جزيه پرداخت نمايند تا در سرزمين خود بمانند و چون فدك بدون درگير توسط على علیه السلام تسليم شد رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم طبق روايات فراوان و به امر خداوند آن را به دخترش فاطمه علیها السلام بخشيد، كه در عصر خليفه اول غاصبانه از حضرت گرفته شد[2] .