روزه زكات بدن

روزه زكات بدن

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود:

لكل شیئى زكاة و زكاة الابدان الصیام.

براى هر چیزى زكاتى است و زكات بدنها روزه است.

الكافى، ج 4، ص 62، ح 3

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

بهار مومنان

بهار مومنان

بهشت و باب روزه‏ دارن

بهشت و باب روزه‏ دارن

خوشا بحال روزه داران

خوشا بحال روزه داران

جرعه نوشان بهشت

جرعه نوشان بهشت

No image

پاداش روزه

پر بازدیدترین ها

بهشت و باب روزه‏ دارن

بهشت و باب روزه‏ دارن

بهار مومنان

بهار مومنان

خوشا بحال روزه داران

خوشا بحال روزه داران

جرعه نوشان بهشت

جرعه نوشان بهشت

No image

اهمیت ماه رمضان

Powered by TayaCMS