موضوع کلی:سیره معصومین

موضوع عام:سیره امیرالمومنین علیه السلام

نمایه ها: پیامبر صلى الله عليه و آله و سلم - علی علیه السلام - فضائل علی علیه السلام - سیره علی علیه السلام - فیی- وقف- خرید و فروش وقف.

کار کردن علی علیه السلام برای آباد کردن زمین کشاورزی و وقف کردنش در راه خدا

در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مسلمانان براى سركوبى كفار حركت كردند. كافران بدون جنگ تسليم شدند و در نتيجه اراضى و اموالى از آن ها كه در اصطلاح فيى گفته مى شد به دست مسلمين افتاد. امام صادق علیه السلام فرمود: پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آن فيى را بين مسلمانان تقسيم كرد. يك قطعه از آن سهم تقسيم شده سهم حضرت على علیه السلام شد. آن حضرت در آن زمين چاهى حفر كرد تا به آب رسيد به حدى كه آب آن چاه به اندازه گردن شتر فوران مى كرد. امام على علیه السلام آن چشمه را به نام عين ينبع (چشمه جوشان) ناميد. شخصى به حضور على علیه السلام آمد و در اين مورد به او بشارت داد و تبريك گفت. امام على علیه السلام فرمود: «و بشر الوارث، بشر الوارث هى صدقه بتافى حجيج بيت الله و عابر سيبله لاتباع و لاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين».

يعنى: به وراث مژده و خبر بده، اين چشمه فقط وقف گرديده تا در آمد آن در راه تاءمين معاش و مخارج زائران خانه كعبه و مسافران در راه خدا به مصرف برسد. فروختن و بخشيدن و به ارث بردن آن جايز نيست. كسى كه آن را بفروشد يا ببخشد لعنت خدا و فرشتگان و همه انسان ها بر او باد [1] .

  • اى آسمان رحمت و بحر سخا على وى داده عدل تو دو جهان را صلا على [2]