چهارصد نکته قرآنی - نکته 147: انواع اطاعت در قرآن

چهارصد نکته قرآنی - نکته 147: انواع اطاعت در قرآن

(5)

در قرآن، سه نوع اطاعت داریم:

1. اطاعت مطلق نسبت به خداوند، پیامبر و اولی الامر. «اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(6)

2. عدم اطاعت مطلق از کافران، منافقان، مفسدان، گناهکاران، ظالمان و... .«و لاتطع الکافرین و المنافقین»(7)، «لاتطع آثماً او کفوراً»(8)، «لا تتّبع سبیل المفسدین»(9)

3. اطاعت مشروط نسبت به والدین؛ یعنی اگر دستورات مفید یا مباح دادند، لازم است پیروی کنیم؛ امّا اگر تلاش کردند فرزند را به غیر خدا فراخوانند نباید اطاعت کرد.

ص:159


1- 1008. بقره، 112.

2- 1009. نساء، 125.

3- 1010. بحار، ج 26، ص 260.

4- 1011. بحار، ج 24، ص 85.

5- 1012. ذیل آیه 15 سوره لقمان.

6- 1013. نساء، 59.

7- 1014. احزاب، 1.

8- 1015. انسان، 24.

9- 1016. ص، 26.

Powered by TayaCMS